Partneři a spolupráce

 • Přidejte se k dobrovolným dárcům krve!

  Přidejte se k dobrovolným dárcům krve!

  Někdo se krve bojí, někomu se z ní dělá špatně, ale někdo krev chodí darovat. Jsou lidé, co darují krev, aby se mohli pochlubit medailí, někteří si užívají výhod volna a znám i takové co se tam těší na dobré občerstvení po odběru. Dárci krve chodí darovat krev z různých důvodů, a také jsou různé důvody, proč si řeknou, že určitě přijdou zase, ale jedno je všechny spojuje. Spojuje je vědomí toho, že jejich krev léčí, nebo dokonce zachraňuje někomu život.

  Přečíst více

 • Nenech to být

  Nenech to být

  “Nenech to být” je internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. S podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přinášíme efektivní způsob odhalování těchto problémů ještě v jejich zárodku. To vše za spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno a Linkou bezpečí, která aktuálně řeší veškerou administraci, schvalování škol, technickou podporu a obecnou komunikaci.

  Přečíst více

 • Asociace obchodních akademií

  Asociace obchodních akademií

  Účelem asociace je zejména spolupracovat při tvorbě a realizaci školské vzdělávací politiky státu a právních předpisů s příslušnými orgány státní správy a parlamentu. Dále prosazovat oprávněné zájmy obchodních akademií České republiky jako právních subjektů, vést své členy ke zkvalitňování úrovně středního, zejména ekonomického školství, podporovat spolupráci škol i jejich zástupců se zahraničními institucemi, a mnoho dalších prospěšných činností.

  Přečíst více

 • Asociace zdravotnických škol

  Asociace zdravotnických škol

  Asociace zdravotnických škol ČR již od svého založení v roce 1992 v Olomouci usiluje o udržení systémového a kvalitního vzdělávání nelékařských profesí na úrovni středních a vyšších odborných škol zdravotnických. Její poslání a hlavní strategie spočívá v prosazování a udržitelnosti společných zájmů v oblasti výchovy a kvalitního teoreticko-praktického vzdělávání zdravotníků ve více než 70 zdravotnických školách České republiky.

  Přečíst více

 • Škola podporující zdraví

  Škola podporující zdraví

  S radostí vám oznamujeme, že jsme získali titul Škola podporující zdraví na základě našeho školního projektu pro rok 2015/2019, na jehož základě a v rámci prováděcího projektu pro rok 2015/16 vzniklo naše Relaxační centrum. Jedná se o projekt Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci s žádostí o možnou spolupráci s námi na projektu „EpiSchool“. Jedná se o mezinárodní projekt – Irsko, Polsko, ČR, který je zaměřen na problematiku zmírnění sociálního vyloučení žáků trpících epilepsií.

  Přečíst více

 • Cambridge park

  Cambridge park

  Jazykové zkoušky Cambridge English jsou jedny z nejprestižnějších mezinárodně uznávaných zkoušek z angličtiny na světě. Cambridge P.A.R.K. je od roku 2012 autorizovaným centrem pro pořádání těchto zkoušek. Od roku 2015 máme jako jedno ze tří zkouškových center v ČR statut PLATINUM CENTRE, které potvrzuje vysokou úroveň našich služeb a stálý nárůst počtu kandidátů.

  Přečíst více

 • Masarykova univerzita

  Masarykova univerzita

  Naše škola se dlouhodobě účastní projektu Masarykovy univerzity Partnerství ve vzdělávání, jehož cílem je posilování vztahů mezi vysokými a středními školami, vytváření prostoru pro společnou diskuzi o kvalitním a moderním vzdělávání, péče o nadané studenty, zkvalitnění poradenství při volbě vysokoškolského studia a posílení kvality středoškolského vzdělávání.

  Přečíst více

 • Mendelova univerzita

  Mendelova univerzita

  Dne 24. srpna 2006 jsme podpisem smlouvy o spolupráci ve Křtinách získali statut "Univerzitní trenérské školy MZLU v Brně". Zapojením do tohoto projektu se naše škola zavázala spolupracovat s MZLU v Brně při naplňování vzdělávacího programu, který umožní rozšíření nebo získání pedagogické kompetence učitelům odborných škol. Rovněž tento projekt nabízí naší škole ucelený systém vzdělávacích aktivit, který našim pedagogickým pracovníkům poskytne příležitost k systematickému zkvalitnění jejich trenérské práce.

  Přečíst více

 • ECDL

  ECDL

  ECDL - European Certification of Digital Literacy, dříve European Computer Driving Licence (v mimoevropských zemích označovaný jako ICDL – International Certification of Digital Literacy) je původem evropský projekt, který díky své kvalitě dosáhl trvalé udržitelnosti.

  Přečíst více

 • Vylepši si školu

  Vylepši si školu

  Projekt „Vylepši si školu” otevírá dveře žákům středních škol z Jihomoravského kraje k aktivnímu zapojení do rozhodování o tom, jak budou využity finanční prostředky určené pro jejich školu. Díky participativnímu rozpočtu mají možnost skutečně ovlivnit, na co budou peníze použity, a to prostřednictvím svých vlastních hlasů a nápadů.

  Přečíst více