Žákovské portfolio

NA STRÁNCE SE PRACUJE :)

----------

Žákovské portfolio - nový nástroj k úspěchu ve studiu i práci

Chceš na sobě zapracovat a jít si za svými sny? Víš, jak začít a jak si vše uspořádat, setřídit a poohlédnout se za vším, co jsi už dokázal*a? Víme jak na to!
Od šk. roku 2021-22 jsme zavedli na naší škole Žákovské portfolio jako pomůcku a součást strategie kariérového poradenství a rozvoje žáků. Pomůže ti dát dohromady tvoje školní výsledky, zkušenosti, praxe, dovednosti, projekty, koníčky. Prostě všechno, co ti jednou může pomoct získat práci tvých snů.

Portfolio je souborem prací žáka sebraným za určité období. Poskytuje informace o jeho zkušenostech a pracovních výsledcích. Portfolio může obsahovat písemné práce, pracovní listy, řešení projektů, problémové úlohy a jejich zpracování, podíly na společných úkolech a další dokumenty. Může být k dispozici učiteli, žákovi i jeho rodičům. Portfolio může sloužit jako podklad pro takzvané souborné hodnocení žáka nebo evaluaci vyučování či školy. Žák má díky portfoliu k dispozici názorný přehled o tom, čeho už dosáhl a co se v průběhu školní docházky naučil. 

Dobře vedené portfolio pomáhá rozvíjet motivaci žáka, jeho samostatnost. Pomáhá také k převzetí většího dílu vlastní odpovědnosti za vzdělávání. Pokud však pedagog nebo žák s portfoliem aktivně nepracují, stane se z něj pouhý šanon či elektronická složka pro odkládání prací. My si však klademe za cíl nejen doklady vzdělávání sbírat a ukládat, ale hlavně se k nim vracet, naučit se je posuzovat, reflektovat a hodnotit a vidět v nich kus dobře odvedené práce v seberozvoji a vědomém učení.  

Představujeme vám metodiku vedení ŽP sestavenou ve šk. roce 2021-22:

Portfolio_žáka_metodika 2021-22.pdf


Na OA a SZŠ sledujeme moderní pedagogické trendy a myšlenky Strategie 2030+. Podařilo se zrevidovat vzdělávací plány a následně sestavit systém aktivit, které vedou k podpoře kariérového rozvoje žáků. Za školní rok 2021-22 se podařily významné kroky v této oblasti. 

Zde se můžete seznámit s dokumentem Rozvoj kariérového poradenství na OA a SZŠ Blansko:

www


Toho se podařilo dosáhnout mj. s podporou poradenství odborníků z JCMM Brno. Společně jsme se zúčastnili konference Moje budoucnost, která se konala v Brně dne 17. června 2022. Na konferenci jsme představili reálné kroky, které byly na naší škole učiněny pro úspěšné zavedení celého systému kariérového poradenství a zavedení žákovských portfolií.
Podívejte se na video nebo prolistujte dílčí prezentace ke kariérovému poradenství či zavádění portfolií.

Pro zobrazení tohoto obsahu je nutné přijmout marketingové cookies. Klepnutím na tlačítko soubory povolíte a obsah bude možné zobrazit.

Koncepce kariérového poradenství - prezentace

Realizace portfolia - prezentace

Výstupy za šk. rok 2021-22:

První, řekněme rok "nula" s portfoliem zakončili třídní učitelé se třídami v rámci společné besedy nad portfolii. Vyučující zvolili různé formy, místa i způsoby pro shrnutí celoroční práce, zužitkovali přitom různé náměty na práci se třídou a portfoliem, které si osvojili na workshopech s odborníky z JCMM. 

Fotogalerie - reflexe ŽP červen 2022


Plány pro další období:

V začátku šk. r. 2022-23 plánujeme zrevidovat dosavadní aktivity s žákovským portfoliem, koncepci a metodiku a začlenit do nich případné aktuální poznatky či zlepšení.  
V průběhu roku bude vedení školy dbát o hlubší motivaci žáků i pedagogů k vedení žákovských portfolií jako nedílné součásti vzdělávacích programů všech tří oborů školy. Společně konané dílo vede k sounáležitosti a příjemnému klimatu v kolektivech.