Žákovské portfolio


Žákovské portfolio - nový nástroj k úspěchu ve studiu i práci

Chceš na sobě zapracovat a jít si za svými sny? Víš, jak začít a jak si vše uspořádat, setřídit a poohlédnout se za vším, co jsi už dokázal*a? Víme jak na to!
Od šk. roku 2021-22 jsme zavedli na naší škole Žákovské portfolio jako pomůcku a součást strategie kariérového poradenství a rozvoje žáků. Pomůže ti dát dohromady tvoje školní výsledky, zkušenosti, praxe, dovednosti, projekty, koníčky. Prostě všechno, co ti jednou může pomoct získat práci tvých snů.

Portfolio je souborem prací žáka sebraným za určité období. Poskytuje informace o jeho zkušenostech a pracovních výsledcích. Portfolio může obsahovat písemné práce, pracovní listy, řešení projektů, problémové úlohy a jejich zpracování, podíly na společných úkolech a další dokumenty. Může být k dispozici učiteli, žákovi i jeho rodičům. Portfolio může sloužit jako podklad pro takzvané souborné hodnocení žáka nebo evaluaci vyučování či školy. Žák má díky portfoliu k dispozici názorný přehled o tom, čeho už dosáhl a co se v průběhu školní docházky naučil. 

Dobře vedené portfolio pomáhá rozvíjet motivaci žáka, jeho samostatnost. Pomáhá také k převzetí většího dílu vlastní odpovědnosti za vzdělávání. Pokud však pedagog nebo žák s portfoliem aktivně nepracují, stane se z něj pouhý šanon či elektronická složka pro odkládání prací. My si však klademe za cíl nejen doklady vzdělávání sbírat a ukládat, ale hlavně se k nim vracet, naučit se je posuzovat, reflektovat a hodnotit a vidět v nich kus dobře odvedené práce v seberozvoji a vědomém učení.  

Představujeme vám metodiku vedení ŽP sestavenou ve šk. roce 2021-22:

Portfolio žáka - metodika


V červnu 2022 byla představena nová aplikace Start iDJe to profesní vizitka, chcete-li online portfolio, určená pro mladé lidi, kteří mají zájem být vidět ve firemním světě a rozvíjet svou profesní budoucnost. Díky této aplikaci se mohou propojovat firmy se studenty napříč celým regionem a najít pro sebe nejlepší směr. Vše si již nyní můžete prohlédnout na webu www.startid.cz.

Čekejte více v nejbližší době!


Zajímá Vás víc?
Na OA a SZŠ sledujeme moderní pedagogické trendy a myšlenky Strategie 2030+. Zrevidovali jsme vzdělávací plány a následně sestavili systém aktivit, které vedou k podpoře kariérového rozvoje žáků. Za školní rok 2021-22 se podařily významné kroky v této oblasti. Toho jsme dosáhli mj. s podporou poradenství odborníků z JCMM Brno. Společně jsme se zúčastnili konference "Moje budoucnost", která se konala v Brně dne 17. června 2022. Na konferenci jsme představili reálné kroky, které byly na naší škole učiněny pro úspěšné zavedení celého systému kariérového poradenství a zavedení žákovských portfolií.
Podívejte se na video nebo prolistujte dílčí prezentace ke kariérovému poradenství či zavádění portfolií.

Pro zobrazení tohoto obsahu je nutné přijmout marketingové cookies. Klepnutím na tlačítko soubory povolíte a obsah bude možné zobrazit.

Koncepce kariérového poradenství - prezentace

Realizace portfolia - prezentace

Výstupy za šk. rok 2021-22:

První, řekněme rok "nula" s portfoliem zakončili třídní učitelé se třídami v rámci společné besedy nad portfolii. Vyučující zvolili různé formy, místa i způsoby pro shrnutí celoroční práce, zužitkovali přitom různé náměty na práci se třídou a portfoliem, které si osvojili na workshopech s odborníky z JCMM. 

Fotogalerie - reflexe ŽP červen 2022


Plány pro další období:

V začátku šk. r. 2022-23 plánujeme zrevidovat dosavadní aktivity s žákovským portfoliem, koncepci a metodiku a začlenit do nich případné aktuální poznatky či zlepšení.  
V průběhu roku bude vedení školy dbát o hlubší motivaci žáků i pedagogů k vedení žákovských portfolií jako nedílné součásti vzdělávacích programů všech tří oborů školy. Společně konané dílo vede k sounáležitosti a příjemnému klimatu v kolektivech.

Rozvoj kariérového poradenství na OA a SZŠ Blansko

Podrobné informace ke kariérovému poradenství lze čerpat ze školní příručky s názvem
Rozvoj kariérového poradenství na OA a SZŠ Blansko.
viz příloha