Projekty s VŠ - Masarykova univerzita v Brně

probíhající projekty
Projekty s VŠ - Masarykova univerzita v Brně

Spolupráce OA a SZdŠ a Masarykovy univerzity v Brně

Naše škola se dlouhodobě účastní projektu Masarykovy univerzity Partnerství ve vzdělávání, jehož cílem je posilování vztahů mezi vysokými a středními školami, vytváření prostoru pro společnou diskuzi o kvalitním a moderním vzdělávání, péče o nadané studenty, zkvalitnění poradenství při volbě vysokoškolského studia a posílení kvality středoškolského vzdělávání.

OA a SZdŠ se tak podílí na vytváření prestižního společenství vzdělávacích institucí, které rozvíjejí zájem žáků o studium na univerzitě.

V rámci projektu probíhá celá řada aktivit, které jsou přínosné pro všechny účastníky. Pro žáky naší školy jsou nejzajímavější prezentace Masarykovy univerzity, které provádějí vysokoškolští studenti na OA a SZdŠ, a speciální dny otevřených dveří Masarykovy univerzity, na nichž získají nejaktuálnější informace o studiu, seznámí se s prostředím jednotlivých fakult, mají možnost absolvovat odborné přednášky i neformálně diskutovat se studenty. Špičkoví odborníci univerzity nabízejí korespondenční semináře, konzultace a přednášky jak pro pedagogy, tak pro žáky středních škol.

Oboustranně přínosná jednání probíhají na seminářích pro výchovné poradce, celoroční spolupráci vysokých a středních škol uzavírá výroční konference vedení Masarykovy univerzity a ředitelů středních škol. Každoročně se objeví závažná témata, která lze diskutovat představiteli vzdělávacích institucí napříč soustavou našeho vzdělávacího systému. V roce 2008 to byly především „státní maturity“ a jejich dopad na přijímací řízení na VŠ.

Projekt Partnerství ve vzdělávání prohloubil komunikaci mezi OA a SZdŠ a Masarykovou univerzitou na všech úrovních, a založil tak novou tradici, kterou hodláme rozvíjet v dalších letech.

Záměry projektu do roku 2010:

  • Rozšířit síť spolupracujících SŠ, které svou strukturou odráží strategické záměry MU
  • Nabízení nadstandardních služby při volbě oboru studentům těchto škol
  • Pořádání letních škol
  • Akce pro talentované studenty
  • Spolupráce se zahraničními školami