Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2022/2023

Počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2022/2023

 • Studijní oborISO kódKapacita
 • Obor:
  Obchodní akademie
  ISO kód:
  63-41-M/02
  Kapacita:
  30
 • Obor:
  Ekonomické lyceum
  ISO kód:
  78-42-M/02
  Kapacita:
  30
 • Obor:
  Praktická sestra
  ISO kód:
  53-41-M/03
  Kapacita:
  30

 • Kritéria přijímacího řízení - podrobná kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna nejpozději do 31. ledna 2022.
 • Tiskopis přihlášky - zákonný zástupce nebo zletilý uchazeč podává přihlášku pro první kolo přijímacího řízení na jednotném tiskopisu - formulář přihlášky naleznete níže na této stránce.
 • Údaje na přihlášce ke studiu - žádáme o důsledné vyplnění správných a platných údajů týkající se jména, adresy, telefonu a e-mailu (velmi důležité pro komunikaci o výsledcích přijímacího řízení). Věnujte prosím pozornost čitelnému vyplnění jména a příjmení zákonného zástupce uchazeče ve spodní části přihlášky ke studiu.
 • Potvrzení lékaře - NEVYPLŇUJÍ  uchazeči oboru OBCHODNÍ AKADEMIE, EKONOMICKÉ LYCEUM.
  Uchazeči oboru PRAKTICKÁ SESTRA nechají potvrdit zdravotní způsobilost lékařem na tiskopise přihlášky.
 • Termín pro odevzdání přihlášky je nejpozději do 1. března 2022. Uchazeč odevzdá přihlášku do kanceláře OA a SZŠ Blansko osobně nebo pošle poštou na adresu školy OA a SZŠ Blansko, Nad Čertovkou 18, 678 01 Blansko (nejlépe doporučeně).
 • Počet přihlášek - uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat přihlášku ke vzdělávání až na dvě střední školy nebo na dva různé maturitní obory v rámci jedné střední školy. Obě přihlášky tedy lze uplatnit na jedné škole - vždy však v různých oborech vzdělání.
 • Přijímací zkoušky - všichni uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku, která se skládá z didaktického testu z předmětu Český jazyk a literatura a trvá 60 minut a z didaktického testu z předmětu Matematika a trvá 70 minut.
 • Součástí celkového hodnocení jsou také výsledky předchozího vzdělávání uchazeče. 
 • Výsledky jednotné přijímací zkoušky se na celkové hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení podílejí 60 %.
 • Termíny přijímacích zkoušek: v úterý 12. dubna 2022 a ve středu 13. dubna 2022.


Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám se pro zájemce
uskuteční od 28. 2. 2022 do 11. 4. 2022


Oficiální formuláře přihlášky 

vzor přihlášky na SŠ v PDFPrihlaska_SS_20202021_denni.pdf
vzor přihlášky na SŠ v ExceluPrihlaska_SS_20202021_denni.xlsx
předvyplněná přihláška: EL / OAEL OA prihlaska_ss_20192020_denni_edit.pdf
předvyplněná přihláška: EL / PSEL PS prihlaska_ss_20192020_denni_edit.pdf
předvyplněná přihláška: EL / jiná školaEL JINA prihlaska_ss_20192020_denni_edit.pdf
předvyplněná přihláška: OA / ELOA EL prihlaska_ss_20192020_denni_edit.pdf
předvyplněná přihláška: OA / PSOA PS prihlaska_ss_20192020_denni_edit.pdf
předvyplněná přihláška: OA / jiná školaOA JINA prihlaska_ss_20192020_denni_edit.pdf
předvyplněná přihláška: PS / ELPS EL prihlaska_ss_20192020_denni_edit.pdf
předvyplněná přihláška: PS / OSPS OA prihlaska_ss_20192020_denni_edit.pdf
předvyplněná přihláška: PS / jiná školaPS JINA prihlaska_ss_20192020_denni_edit.pdf
předvyplněná přihláška: jiná škola / ELJINA EL prihlaska_ss_20192020_denni_edit.pdf
předvyplněná přihláška: jiná škola / OAJINA OA prihlaska_ss_20192020_denni_edit.pdf
předvyplněná přihláška: jiná škola / PSJINA PS prihlaska_ss_20192020_denni_edit.pdf

MŠMT - informace k přijímacímu řízení na SŠ od MŠMT naleznete zde.