Přijímací řízení

Obory vzdělávání a počet přijímaných uchazečů

 • Studijní oborISO kódKapacita
 • Obor:
  Obchodní akademie
  ISO kód:
  63-41-M/02
  Kapacita:
  30
 • Obor:
  Ekonomické lyceum
  ISO kód:
  78-42-M/02
  Kapacita:
  30
 • Obor:
  Zdravotnický asistent
  ISO kód:
  53-41-M/01
  Kapacita:
  30

Informace k přijímacímu řízení na Obchodní akademii a Střední zdravotnickou školu Blansko pro školní rok 2017/18

 1. Tiskopis přihlášky - uchazeč nebo zákonný zástupce může podávat přihlášku pro první kolo přijímacího řízení na jednotném tiskopisu zveřejněném viz předvyplněné formuláře pro jednotlivé obory – níže na této stránce nebo prázdnou přihlášku můžete stáhnout  zde.
 2. Kritéria přijímacího řízení - vyvěšena 31.1. na veřejně přístupných místech v budově školy a dále na  www.skolablansko.cz
 3. Termín pro odevzdání přihlášky je nejpozději do 1.března. Uchazeč odevzdá přihlášku do kanceláře OA a SZŠ Blansko osobně nebo pošle poštou na adresu školy (nejlépe doporučeně).
 4. Počet přihlášek - uchazeč může v 1. kole podat 2 přihlášky.  Na vybraný studijní obor je možné podat pouze jednu přihlášku. Obě přihlášky lze uplatnit na jedné škole - vždy však v různých oborech vzdělání.
 5. Přijímací zkoušky - jednotné testy Cermatu z českého jazyka (60 minut) a matematiky (70 minut)
 6. Údaje na přihlášce ke studiu - žádáme o důsledné vyplnění správných a platných údajů týkající se jména, adresy, telefonu a mailu (velmi důležité pro komunikaci o výsledcích přijímacího řízení). Věnujte prosím pozornost čitelnému vyplnění jména a příjmení zákonného zástupce uchazeče ve spodní části přihlášky ke studiu.
 7. Termín přijímací zkoušky - 12.dubna a/nebo 16.dubna
 8. Potvrzení lékaře - NEVYPLŇUJÍ  uchazeči oboru OBCHODNÍ AKADEMIE, EKONOMICKÉ LYCEUM.
  Uchazeči oboru ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT potvrdí zdravotní způsobilost na zvláštní příloze přihlášky, která je k dispozici zde: Word, PDF. NEVYPLŇUJTE na tiskopise přihlášky.
 9. Pořadí uchazečů - bude upřesněno
 10. Rozhodnutí o přijetí - bude upřesněno
 11. Rozhodnutí o nepřijetí - bude upřesněno
 12. Zápisový lístek - bude upřesněno

DOPORUČUJEME

       Velmi podrobné informace k přijímacímu řízení na SŠ ve školním roce 2017/18 od MŠMT: PDF

Více informací o přijímacích zkouškách na SŠ naleznete na:

Oficiální formuláře přihlášky s předvyplněným názvem školy a oborem

Studijní oborExcelPDF
Ekonomické lyceum + Obchodní akademieExcelPDF
Ekonomické lyceum + Zdravotnický asistentExcelPDF
Ekonomické lyceum + Škola 2ExcelPDF
Škola 1 + Ekonomické lyceumExcelPDF
Obchodní akademie + Ekonomické lyceumExcelPDF
Obchodní akademie + Zdravotnický asistentExcelPDF
Obchodní akademie + Škola 2ExcelPDF
Škola 1 + Obchodní akademieExcelPDF
Zdravotnický asistent + Ekonomické lyceumExcelPDF
Zdravotnický asistent + Obchodní akademieExcelPDF
Zdravotnický asistent + Škola 2ExcelPDF
Škola 1 + Zdravotnický asistentExcelPDF

Formuláře - Potvrzení lékaře