Přijímací řízení

Obory vzdělávání a počet přijímaných uchazečů

 • Studijní oborISO kódKapacita
 • Obor:
  Obchodní akademie
  ISO kód:
  63-41-M/02
  Kapacita:
  30
 • Obor:
  Ekonomické lyceum
  ISO kód:
  78-42-M/02
  Kapacita:
  30
 • Obor:
  Praktická sestra
  ISO kód:
  53-41-M/03
  Kapacita:
  30

Informace k přijímacímu řízení na Obchodní akademii a Střední zdravotnickou školu Blansko pro školní rok 2020/2021:

 1. Kritéria přijímacího řízení - podrobná kritéria přijímacího řízení (zde
 2. Tiskopis přihlášky - uchazeč nebo zákonný zástupce může podávat přihlášku pro první kolo přijímacího řízení na jednotném tiskopisu.
  Prázdnou přihlášku najdete níže na této stránce.
 3. Údaje na přihlášce ke studiu - žádáme o důsledné vyplnění správných a platných údajů týkající se jména, adresy, telefonu a mailu (velmi důležité pro komunikaci o výsledcích přijímacího řízení). Věnujte prosím pozornost čitelnému vyplnění jména a příjmení zákonného zástupce uchazeče ve spodní části přihlášky ke studiu.
 4. Potvrzení lékaře - NEVYPLŇUJÍ  uchazeči oboru OBCHODNÍ AKADEMIE, EKONOMICKÉ LYCEUM.
  Uchazeči oboru PRAKTICKÁ SESTRA nechají potvrdit zdravotní způsobilost lékařem na tiskopise přihlášky.
 5. Termín pro odevzdání přihlášky je nejpozději do 2. března 2020. Uchazeč odevzdá přihlášku do kanceláře OA a SZŠ Blansko osobně nebo pošle poštou na adresu školy (nejlépe doporučeně).
 6. Počet přihlášek - uchazeč může v 1. kole podat přihlášku ke vzdělávání až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory v rámci jedné střední školy. Obě přihlášky tedy lze uplatnit na jedné škole - vždy však v různých oborech vzdělání.
 7. Přijímací zkoušky - jednotné testy Cermatu z českého jazyka (60 minut) a matematiky (70 minut).
 8. Termíny přijímacích zkoušek: (podrobné termíny zkoušek zde): 1. termín 8. 6. 2020, náhradní termín 23. 6. 2020.
 9. Nahlížení do spisu uchazeče - pro zájemce bude spis přijímacího řízení připraven k nahlédnutí v kanceláři školy 16. 6. 2020 7:00 - 8:00.
 10. Pořadí uchazečů - bude zveřejněno na webových stránkách školy ZDE a také vyvěšeno u vstupu do budovy 16. 6. 2020 od 8:00 hodin.
 11. Rozhodnutí o přijetí - považuje se za oznámené zveřejněním seznamu s pořadím uchazečů.
 12. Rozhodnutí o nepřijetí - zákonný zástupce si může rozhodnutí o nepřijetí vyzvednout osobně 17. 6. 2020 nebo v jiný termín po telefonické domluvě, v ostatních případech bude zasláno poštou. 
 13. Žádost o nové rozhodnutí - přestože uchazeč nemůže podle zákona č. 135/2020 Sb. podat žádost o odvolání, ředitel školy může dodatečně rozhodnout o přijetí uchazeče na základě žádosti o vydání nového rozhodnutí ZDE podle § 101 písm. b správního řádu.  Ředitel školy může tímto způsobem přijmout uchazeče, který: uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria hodnocení pro přijetí, ale nebyl přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů. S žádostí Vám pomůže kancelář školy, nebojte se na nás obrátit - tel. 516 418 980. Více informací naleznete ZDE.
 14. Zápisový lístek - odevzdejte do 5 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků, tedy do 23. 6. 2020. Lze zaslat poštou nebo doručit osobně do kanceláře školy. S vyplněním Vám rádi poradíme (tel. 516 418 980 nebo na místě).

DOPORUČUJEME

MŠMT - Velmi podrobné informace k přijímacímu řízení na SŠ od MŠMT naleznete zde.

CERMAT - Na těchto stránkách budou postupně zveřejňovány informace k jednotné přijímací zkoušce.

Další informace naleznete na Portálu o školství v Jihomoravském kraji

JMŠkoly - www.jmskoly.cz

Oficiální formuláře přihlášky na rok 2020-21

vzor přihlášky na SŠ 2020-21  v PDF k doplněníPrihlaska_SS_20192020_denni_edit.pdf
vzor přihlášky na SŠ 2020-21  v ExceluPrihlaska_SS_2019_denni.xlsx
předvyplněná přihláška: EL / OAEL OA prihlaska_ss_20192020_denni_edit.pdf
předvyplněná přihláška: EL / PS
EL PS prihlaska_ss_20192020_denni_edit.pdf
předvyplněná přihláška: EL / jiná škola
EL JINA prihlaska_ss_20192020_denni_edit.pdf
předvyplněná přihláška: OA / EL
OA EL prihlaska_ss_20192020_denni_edit.pdf
předvyplněná přihláška: OA / PS
OA PS prihlaska_ss_20192020_denni_edit.pdf
předvyplněná přihláška: OA / jiná škola
OA JINA prihlaska_ss_20192020_denni_edit.pdf
předvyplněná přihláška: PS / EL
PS EL prihlaska_ss_20192020_denni_edit.pdf
předvyplněná přihláška: PS / OS
PS OA prihlaska_ss_20192020_denni_edit.pdf
předvyplněná přihláška: PS / jiná škola
PS JINA prihlaska_ss_20192020_denni_edit.pdf
předvyplněná přihláška: jiná škola / EL
JINA EL prihlaska_ss_20192020_denni_edit.pdf
předvyplněná přihláška: jiná škola / OA
JINA OA prihlaska_ss_20192020_denni_edit.pdf
předvyplněná přihláška: jiná škola / PS
JINA PS prihlaska_ss_20192020_denni_edit.pdf