Přijímací řízení

Obory vzdělávání a počet přijímaných uchazečů

 • Studijní oborISO kódKapacita
 • Obor:
  Obchodní akademie
  ISO kód:
  63-41-M/02
  Kapacita:
  30
 • Obor:
  Ekonomické lyceum
  ISO kód:
  78-42-M/02
  Kapacita:
  30
 • Obor:
  Praktická sestra
  ISO kód:
  53-41-M/03
  Kapacita:
  30

Informace k přijímacímu řízení na Obchodní akademii a Střední zdravotnickou školu Blansko pro školní rok 2021/2022 (konanému ve školním roce 2020/2021):

 1. Kritéria přijímacího řízení - podrobná kritéria přijímacího řízení naleznete zde.
 2. Tiskopis přihlášky - zákonný zástupce nebo zletilý uchazeč podává přihlášku pro první kolo přijímacího řízení na jednotném tiskopisu - formulář přihlášky naleznete níže na této stránce.
 3. Údaje na přihlášce ke studiu - žádáme o důsledné vyplnění správných a platných údajů týkající se jména, adresy, telefonu a e-mailu (velmi důležité pro komunikaci o výsledcích přijímacího řízení). Věnujte prosím pozornost čitelnému vyplnění jména a příjmení zákonného zástupce uchazeče ve spodní části přihlášky ke studiu.
 4. Potvrzení lékaře - NEVYPLŇUJÍ  uchazeči oboru OBCHODNÍ AKADEMIE, EKONOMICKÉ LYCEUM.
  Uchazeči oboru PRAKTICKÁ SESTRA nechají potvrdit zdravotní způsobilost lékařem na tiskopise přihlášky.
 5. Termín pro odevzdání přihlášky je nejpozději do 1. března 2021. Uchazeč odevzdá přihlášku do kanceláře OA a SZŠ Blansko osobně nebo pošle poštou na adresu školy OA a SZŠ Blansko, Nad Čertovkou 18, 678 01 Blansko (nejlépe doporučeně).
 6. Počet přihlášek - uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat přihlášku ke vzdělávání až na dvě střední školy nebo na dva různé maturitní obory v rámci jedné střední školy. Obě přihlášky tedy lze uplatnit na jedné škole - vždy však v různých oborech vzdělání.
 7. Přijímací zkoušky - bude se konat školní přijímací zkouška, která proběhne distančním způsobem. Jednotná přijímací zkouška součástí přijímacího řízení nebude.
 8. Termíny přijímacích zkoušek: POZOR ZMĚNA! středa 5. května 2021, čtvrtek 6. května 2021.
 9. Nahlížení do spisu uchazeče - pro zájemce bude spis přijímacího řízení připraven k nahlédnutí v kanceláři školy - termín bude upřesněn.
 10. Pořadí uchazečů - bude zveřejněno na webových stránkách školy ZDE a také vyvěšeno u vstupu do budovy - termín bude upřesněn.
 11. Rozhodnutí o přijetí - považuje se za oznámené zveřejněním seznamu s pořadím uchazečů.
 12. Rozhodnutí o nepřijetí - zákonný zástupce si může rozhodnutí o nepřijetí vyzvednout osobně - termín bude upřesněn nebo v jiný termín po telefonické domluvě, v ostatních případech bude zasláno poštou. 
 13. Odvolání proti nepřijetí - vzor odvolání zde. S odvoláním proti nepřijetí Vám pomůže kancelář školy, nebojte se na nás obrátit - tel. 516 418 980. 
 14. Zápisový lístek - odevzdejte do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků, tedy do - termín bude upřesněn. Lze zaslat poštou nebo doručit osobně do kanceláře školy. S vyplněním Vám rádi poradíme (tel. 516 418 980 nebo na místě).

Oficiální formuláře přihlášky na rok 2020-21

vzor přihlášky na SŠ 2020-21  v PDFPrihlaska_SS_20202021_denni.pdf
vzor přihlášky na SŠ 2020-21  v ExceluPrihlaska_SS_20202021_denni.xlsx
předvyplněná přihláška: EL / OAEL OA prihlaska_ss_20192020_denni_edit.pdf
předvyplněná přihláška: EL / PS
EL PS prihlaska_ss_20192020_denni_edit.pdf
předvyplněná přihláška: EL / jiná škola
EL JINA prihlaska_ss_20192020_denni_edit.pdf
předvyplněná přihláška: OA / EL
OA EL prihlaska_ss_20192020_denni_edit.pdf
předvyplněná přihláška: OA / PS
OA PS prihlaska_ss_20192020_denni_edit.pdf
předvyplněná přihláška: OA / jiná škola
OA JINA prihlaska_ss_20192020_denni_edit.pdf
předvyplněná přihláška: PS / EL
PS EL prihlaska_ss_20192020_denni_edit.pdf
předvyplněná přihláška: PS / OS
PS OA prihlaska_ss_20192020_denni_edit.pdf
předvyplněná přihláška: PS / jiná škola
PS JINA prihlaska_ss_20192020_denni_edit.pdf
předvyplněná přihláška: jiná škola / EL
JINA EL prihlaska_ss_20192020_denni_edit.pdf
předvyplněná přihláška: jiná škola / OA
JINA OA prihlaska_ss_20192020_denni_edit.pdf
předvyplněná přihláška: jiná škola / PS
JINA PS prihlaska_ss_20192020_denni_edit.pdf

MŠMT - informace k přijímacímu řízení na SŠ od MŠMT naleznete zde.