Přijímací řízení

Obory vzdělávání a počet přijímaných uchazečů

 • Studijní oborISO kódKapacita
 • Obor:
  Obchodní akademie
  ISO kód:
  63-41-M/02
  Kapacita:
  30
 • Obor:
  Ekonomické lyceum
  ISO kód:
  78-42-M/02
  Kapacita:
  30
 • Obor:
  Praktická sestra
  ISO kód:
  53-41-M/03
  Kapacita:
  30

Informace k přijímacímu řízení na Obchodní akademii a Střední zdravotnickou školu Blansko pro školní rok 2019/2020:

 1. Tiskopis přihlášky - uchazeč nebo zákonný zástupce může podávat přihlášku pro první kolo přijímacího řízení na jednotném tiskopisu.
  Naše předvyplněné formuláře pro jednotlivé obory najdete níže na této stránce.
  Prázdnou přihlášku můžete stáhnout  zde.
 2. Kritéria přijímacího řízení - k nahlédnutí Podrobná kritéra PZ
 3. Termín pro odevzdání přihlášky je nejpozději do 1. března. Uchazeč odevzdá přihlášku do kanceláře OA a SZŠ Blansko osobně nebo pošle poštou na adresu školy (nejlépe doporučeně).
 4. Počet přihlášek - uchazeč může v 1. kole podat 2 přihlášky.  Na vybraný studijní obor je možné podat pouze jednu přihlášku. Obě přihlášky lze uplatnit na jedné škole - vždy však v různých oborech vzdělání.
 5. Přijímací zkoušky - jednotné testy Cermatu z českého jazyka (60 minut) a matematiky (70 minut)
 6. Údaje na přihlášce ke studiu - žádáme o důsledné vyplnění správných a platných údajů týkající se jména, adresy, telefonu a mailu (velmi důležité pro komunikaci o výsledcích přijímacího řízení). Věnujte prosím pozornost čitelnému vyplnění jména a příjmení zákonného zástupce uchazeče ve spodní části přihlášky ke studiu.
 7. Termín přijímací zkoušky - 12. dubna a 15. dubna 2019
 8. Potvrzení lékaře - NEVYPLŇUJÍ  uchazeči oboru OBCHODNÍ AKADEMIE, EKONOMICKÉ LYCEUM.
  Uchazeči oboru PRAKTICKÁ SESTRA nechají potvrdit zdravotní způsobilost lékařem na tiskopise přihlášky.
 9. Nahlížení do spisu uchazeče - pro zájemce bude spis připraven dne 29. 4. 2019 v době od 12:00 do 15:00 hodin v kanceláři školy.
 10. Pořadí uchazečů - bude zveřejněno nejdříve 29. 4. 2019 v 15:00 (informace bude aktualizována).
 11. Rozhodnutí o přijetí - považuje se za oznámené zveřejněním seznamu s pořadím uchazečů.
 12. Rozhodnutí o nepřijetí - zákonný zástupce si může rozhodnutí o nepřijetí vyzvednout osobně dne 2. 5. 2019 nebo v jiný termín po telefonické domluvě, v ostatních případech bude zasláno poštou. 
 13. Odvolání proti nepřijetí -vzor odvolání. S odvoláním proti nepřijetí Vám pomůže kancelář školy, nebojte se na nás obrátit - tel. 516 418 980.
 14. Zápisový lístek - odevzdejte do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků, tedy do 15. 5. 2019. Lze zaslat poštou nebo doručit osobně do kanceláře školy. S vyplněním Vám rádi poradíme (tel. 516 418 980 nebo na místě).

Informace pro 2. kolo přijímacího řízení:

 • Nahlížení do spisu uchazeče - pro zájemce bude spis připraven dne 22. 5. 2019 v době od 7:00 do 10:00 hodin v kanceláři školy.
 • Pořadí uchazečů - zveřejněno 22. 5. 2019 ve 13:00.
 • Rozhodnutí o přijetí - považuje se za oznámené zveřejněním seznamu s pořadím uchazečů.
 • Rozhodnutí o nepřijetí - zákonný zástupce si může rozhodnutí o nepřijetí vyzvednout osobně dne 27. 5. 2019 nebo v jiný termín po telefonické domluvě, v ostatních případech bude zasláno poštou. 
 • Odvolání proti nepřijetí -vzor odvolání. S odvoláním proti nepřijetí Vám pomůže kancelář školy, nebojte se na nás obrátit - tel. 516 418 980.
 • Zápisový lístek - odevzdejte do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků, tedy do 5. 6. 2019. Lze zaslat poštou nebo doručit osobně do kanceláře školy. S vyplněním Vám rádi poradíme (tel. 516 418 980 nebo na místě).

DOPORUČUJEME

MŠMT - Velmi podrobné informace k přijímacímu řízení na SŠ od MŠMT naleznete zde.

CERMAT - Na těchto stránkách budou postupně zveřejňovány informace k jednotné přijímací zkoušce 2019

Další informace naleznete na Portálu o školství v Jihomoravském kraji

JMŠkoly - www.jmskoly.cz

Oficiální formuláře přihlášky s předvyplněným názvem školy a oborem

Ekonomické lyceum + Obchodní akademie
Ekonomické lyceum + Praktická sestraOASZSBK_EL_PS.pdf
Ekonomické lyceum + Škola 2OASZSBK_EL_jinaskola.pdf
Škola 1 + Ekonomické lyceumOASZSBK_jinaskola_EL.pdf
Obchodní akademie + Ekonomické lyceumOASZSBK_OA_EL.pdf
Obchodní akademie + Praktická sestraOASZSBK_OA_PS.pdf
Obchodní akademie + Škola 2OASZSBK_OA_jinaskola.pdf
Škola 1 + Obchodní akademieOASZSBK_jinaskola_OA.pdf
Praktická sestra + Ekonomické lyceumOASZSBK_PS_EL.pdf
Praktická sestra + Obchodní akademieOASZSBK_PS_OA.pdf
Praktická sestra + Škola 2OASZSBK_PS_jinaskola.pdf
Škola 1 + Praktická sestraOASZSBK_jinaskola_PS.pdf
VZOR - čistá Prihlaska_SS_Vzor