Maturitní zkoušky 2019-2020

Dokument
PDF
Seznam literárních děl pro ústní část maturitní zkoušky z  českého jazyka a literatury
Seznam volitelných předmětů profilové části maturitní zkoušky
Specifická a odborná témata pro 3. část ústní maturitní zkoušky z anglického jazyka
Specifická a odborná témata pro 3. část ústní maturitní zkoušky z ruského jazykapdf česky
pdf rusky
Specifická a odborná témata pro 3. část ústní maturitní zkoušky z německého jazykapdf
Kritéria hodnocení profilových zkoušek oborů Ekonomické lyceum a Obchodní akademie

Obor: Obchodní akademie

Dokument
PDF
Témata k profilové části maturitní zkoušky - Účetnictví
Témata k profilové části maturitní zkoušky - Informační a komunikační technologie     
Témata k profilové části maturitní zkoušky - Matematika
Témata k profilové části maturitní zkoušky - Ekonomika
Témata k profilové části maturitní zkoušky - Společenskovědní základ

Obor: Ekonomické lyceum

Dokument
PDF
Témata k profilové části maturitní zkoušky - Informační a komunikační technologie
Témata k profilové části maturitní zkoušky - Matematika
Témata k profilové části maturitní zkoušky - Ekonomika
Témata k profilové části maturitní zkoušky - Společenskovědní základpdf

Obor: Zdravotnický asistent

Dokument
PDF
Témata k profilové části maturitní zkoušky - Ošetřovatelstvípdf
Témata k profilové části maturitní zkoušky - Psychologie a komunikace
Témata k profilové části maturitní zkoušky - Společenskovědní základ
Témata k profilové části maturitní zkoušky - Biologie a chemiepdf