Maturitní zkoušky jaro, podzim 2021

Dokument
PDF
Seznam literárních děl pro ústní část maturitní zkoušky z  českého jazyka a literatury
Seznam volitelných předmětů profilové části maturitní zkoušky
Podrobnosti ke konání praktické maturitní zkoušky
Podrobnosti ke konání písemné práce z cizího jazykapdf
Podrobnosti ke konání písemné práce z českého jazyka a literaturypdf
Kritéria hodnocení profilových zkoušek oborů Ekonomické lyceum a Obchodní akademie
Kritéria hodnocení profilových zkoušek oborů Zdravotnický asistent
pdf

Obor: Obchodní akademie

Dokument
PDF
Témata k profilové části maturitní zkoušky - Účetnictví
Témata k profilové části maturitní zkoušky - Informační a komunikační technologie     
Témata k profilové části maturitní zkoušky - Matematika
Témata k profilové části maturitní zkoušky - Ekonomika
Témata k profilové části maturitní zkoušky - Společenskovědní základ
Témata k profilové části maturitní zkoušky - Anglický jazyk v návaznosti na DT ve společné části maturitní zkoušky
Témata k profilové části maturitní zkoušky - Německý jazyk
Témata k profilové části maturitní zkoušky - Ruský jazyk

Obor: Ekonomické lyceum

Dokument
PDF
Témata k profilové části maturitní zkoušky - Informační a komunikační technologie
Témata k profilové části maturitní zkoušky - Matematika
Témata k profilové části maturitní zkoušky - Ekonomika
Témata k profilové části maturitní zkoušky - Společenskovědní základpdf
Témata k profilové části maturitní zkoušky - Anglický jazyk v návaznosti na DT ve společné části maturitní zkoušky
Témata k profilové části maturitní zkoušky - Německý jazyk
Témata k profilové části maturitní zkoušky - Ruský jazyk

Obor: Zdravotnický asistent

Dokument
PDF
Témata k profilové části maturitní zkoušky - Ošetřovatelstvípdf
Témata k profilové části maturitní zkoušky - Psychologie a komunikace
Témata k profilové části maturitní zkoušky - Společenskovědní základ
Témata k profilové části maturitní zkoušky - Biologie a chemiepdf
Témata k profilové části maturitní zkoušky - Anglický jazyk v návaznosti na DT ve společné části maturitní zkoušky