Vybavení školy

Budova školy je nově a moderně vybavena. Žákům je k dispozici:

 • 12 kmenových tříd
 • 5 počítačových učeben
 • 3 multimediální učebny
 • 4 učebny s interaktivní technikou
 • 3 odborné učebny pro praktickou výuku
 • tělocvična s posilovnou
 • venkovní víceúčelové hřiště
 • studentské informační centrum
 • relaxační koutek
 • školní knihovna
 • kantýna
 • školní jídelna

Každý rok investujeme nemalé finanční prostředky do obnovy tohoto majetku. Provádíme pravidelné modernizace počítačových učeben a softwarového vybavení.