Výbor SRPŠ

Členové Rady SRPŠ pro školní rok 2021/2022


E1

Radovan Chloupek

Lucie Prošová

E2

Kateřina Mroczkovská

Jana Tomanová

E3

Marek Opluštil

Michaela Kovářová

E4

Milan Šoba

O1

Irena Sedláková

Bc. Jana Musilová

O2

Radka Kavanová

O3

Hasoň Jiří

O4

Eva Kolmačková

Z1

Lenka Boháčová Štoudková

Martin Uzel

Z2

Jana Sehnalová

Iveta Kučerová

Z3

Hamalová Dagmar

Smolen Petr

Z4

Ivana Milinková

Lucia Bohušová