Pronájem tělocvičny

Ceník pronájmů sportovních zařízení


TělocvičnaPosilovnaAerobicHřiště
Cena50060250150
Cena za sobotu nebo neděli55060*300200
Cena za pronájem celé posilovny
400
Perm.: 400


Náklady celkem na 1 hodinu, popř. 1 osobu doplňkové činnosti v Kč.

* Posilovna v sobotu a neděli bude v provozu pouze při konání jiné sportovní akce ve sportovním zařízení školy (tělocvična, hřiště ...).

INFORMUJTE SE U SPRÁVCE TĚLOVÝCHOVNÝCH ZAŘÍZENÍ – p. Rybář - tel.: 607 758 339.

Informace: