Studijní obory

S těmito maturitními obory Ti otevřeme bránu do světa

Založ si vlastní firmu
hned po maturitě...

Studuj jako na gymnáziu,
navíc s ekonomickou
praxí...

Pomáhej těm, kteří
to nejvíc potřebují...