Zaměstnanci

Pedagogický sbor pro školní rok 2021/2022

Nejvhodnější doba pro telefonický kontakt na vyučující je čas přestávek.

Podívejte se na náš obecný rozpis zvonění, nebo na konkrétní rozpis pro každého učitele, který zobrazíte klepnutím na jeho jméno.

Nepedagogičtí zaměstnanci školy