Projekty školy

 • Erasmus+ - Překračujeme své hranice

  Erasmus+ - Překračujeme své hranice

  probíhající projekty, začátek: 1.10.2020, ukončení: 30.9.2023

  Lidé nemají hranice… jen ty, které si sami stanoví.

 • Erasmus+ Učíme se evropskou praxí

  Erasmus+ Učíme se evropskou praxí

  probíhající projekty, začátek: 1.1.2019, ukončení: 30.11.2022

  Dvouletý projekt mobilit určený žákům v odborném vzdělávání.

 • Erasmus+ Zahraniční mobility žáků

  Erasmus+ Zahraniční mobility žáků

  probíhající projekty, začátek: 1.6.2022, ukončení: 31.8.2023

  Akreditovaný projekt 2022-1-CZ01-KA121-VET-000059620 v rámci programu Erasmus+ zaměřený na zahraniční stáže žáků v rámci jejich odborné přípravy.

 • Mobilní škola interkulturního učení

  Mobilní škola interkulturního učení

  probíhající projekty

  Účast naší školy v projektu, který je financován ESF a státním rozpočtem ČR, umožní zvýšit kompetence v oblasti odstraňování multikulturních bariér. Výstupem spolupráce bude vytvoření vzdělávacích programů na bázi prožitkové pedagogiky.

 • Pracujeme na budoucnosti

  Pracujeme na budoucnosti

  probíhající projekty, začátek: 1.11.2019, ukončení: 31.10.2021

  Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností.

 • Projekty s VŠ - Masarykova univerzita v Brně

  Projekty s VŠ - Masarykova univerzita v Brně

  probíhající projekty

  Spolupráce OA a SZdŠ a Masarykovy univerzity v Brně

12