Projekty školy

 • Erasmus+ Učíme se evropskou praxí

  Erasmus+ Učíme se evropskou praxí

  probíhající projekty, začátek: 1.1.2019, ukončení: 30.11.2022

  Dvouletý projekt mobilit určený žákům v odborném vzdělávání.

 • Mobilní škola interkulturního učení

  Mobilní škola interkulturního učení

  probíhající projekty

  Účast naší školy v projektu, který je financován ESF a státním rozpočtem ČR, umožní zvýšit kompetence v oblasti odstraňování multikulturních bariér. Výstupem spolupráce bude vytvoření vzdělávacích programů na bázi prožitkové pedagogiky.

 • Pracujeme na budoucnosti

  Pracujeme na budoucnosti

  probíhající projekty, začátek: 1.11.2019, ukončení: 31.10.2021

  Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností.

 • Projekty s VŠ - Masarykova univerzita v Brně

  Projekty s VŠ - Masarykova univerzita v Brně

  probíhající projekty

  Spolupráce OA a SZdŠ a Masarykovy univerzity v Brně

 • Projekty s VŠ - Mendelova univerzita v Brně

  Projekty s VŠ - Mendelova univerzita v Brně

  probíhající projekty

  Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola v Blansku získala podpisem smlouvy o spolupráci dne 24. srpna 2006 ve Křtinách statut "Univerzitní trenérské školy MZLU v Brně".

 • Společnou cestou to zvládneme

  Společnou cestou to zvládneme

  probíhající projekty, začátek: 1.11.2017, ukončení: 31.10.2019

  Naše škola je zapojena do realizace projektu z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro SŠ a VOŠ I“.

12