Projekty školy

 • Erasmus+ Nové nápady

  Erasmus+ Nové nápady

  probíhající projekty, začátek: 1.6.2018, ukončení: 31.5.2018

  Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

 • Erasmus+ Péče o seniory v Evropě

  Erasmus+ Péče o seniory v Evropě

  probíhající projekty

  Název projektu: Péče o seniory v Evropě

 • Mobilní škola interkulturního učení

  Mobilní škola interkulturního učení

  probíhající projekty

  Účast naší školy v projektu, který je financován ESF a státním rozpočtem ČR, umožní zvýšit kompetence v oblasti odstraňování multikulturních bariér. Výstupem spolupráce bude vytvoření vzdělávacích programů na bázi prožitkové pedagogiky.

 • Projekty s VŠ - Masarykova univerzita v Brně

  Projekty s VŠ - Masarykova univerzita v Brně

  probíhající projekty

  Spolupráce OA a SZdŠ a Masarykovy univerzity v Brně

 • Projekty s VŠ - Mendelova univerzita v Brně

  Projekty s VŠ - Mendelova univerzita v Brně

  probíhající projekty

  Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola v Blansku získala podpisem smlouvy o spolupráci dne 24. srpna 2006 ve Křtinách statut "Univerzitní trenérské školy MZLU v Brně".

 • Společnou cestou to zvládneme

  Společnou cestou to zvládneme

  probíhající projekty, začátek: 1.11.2017, ukončení: 31.10.2019

  Naše škola je zapojena do realizace projektu z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro SŠ a VOŠ I“.

12