ECDL

Naše škola se stala akreditovaným testovacím střediskem ECDL.ECDL - European Certification of Digital Literacy, dříve European Computer Driving Licence
(v mimoevropských zemích označovaný jako ICDL – International Certification of Digital Literacy) je původem evropský projekt, který díky své kvalitě dosáhl trvalé udržitelnosti.

Přínos konceptu ECDL (ICDL) spočívá zejména v tom, že prostřednictvím mezinárodně jednotných sylabů definuje vzdělávací obsah, který odráží aktuální potřeby trhu práce a běžného života jedince ve společnosti, a to zejména v oblasti přenositelných digitálních znalostí a dovedností,
a současně nabízí mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu ověřování výsledků vzdělávání (tzv. ECDL zkoušky / testy).

Koncept ECDL (ICDL) svým rozsahem pokrývá prakticky všechny oblasti, ve kterých se digitální technologie v běžném životě využívají. Zahrnuje celou škálu vzdělávacích a certifikačních programů v oblasti přenositelných digitálních kompetencí, z nichž nejrozšířenější jsou programy ECDL Core (počítačová, resp. digitální gramotnost a digitální kvalifikace) a program ECDL Advanced (profesionální uživatelské znalosti a dovednosti).

Pro úplné začátečníky jsou pak určeny programy pro digitální začleňování e-Citizen a další. K dispozici jsou také programy zasahující do oblasti specifických digitálních kompetencí, např. program Digitální fotografie nebo programy pro technické kreslení či informační systémy, ale i programy pro specifické sociální a profesní cílové skupiny.

Ověřování znalostí a dovedností probíhá formou praktických zkoušek (testů) v reálném prostředí s využitím běžných stolních počítačů, notebooků, tabletů či mobilních telefonů, různých operačních systémů, běžně používaných aplikací, lokálních sítích a internetu.

Úspěšní absolventi ECDL zkoušek mohou získat celou škálu mezinárodně uznávaných ECDL certifikátů, které dokládají dosažení určité úrovně kvalifikace pro práci s digitálními technologiemi. ECDL certifikáty jsou již řadu let nejen státy Evropské unie doporučovány a používány de-facto jako mezinárodní standard.

Více informací na oficiálním webu www.ecdl.cz