Projekty s VŠ - Mendelova univerzita v Brně

probíhající projekty
Projekty s VŠ - Mendelova univerzita v Brně

Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola v Blansku získala podpisem smlouvy o spolupráci dne 24. srpna 2006 ve Křtinách statut "Univerzitní trenérské školy MZLU v Brně".

"TRENÉRSKÁ ŠKOLA"

Zapojením do tohoto projektu se naše škola zavázala spolupracovat s MZLU v Brně při naplňování vzdělávacího programu, který umožní rozšíření nebo získání pedagogické kompetence učitelům odborných škol. Rovněž tento projekt nabízí naší škole ucelený systém vzdělávacích aktivit, který našim pedagogickým pracovníkům poskytne příležitost k systematickému zkvalitnění jejich trenérské práce.