Příběhy absolventů

Bc. Vendula Dlapová

Vendy absolvovala obor Ekonomické lyceum, maturovala v roce 2016

"V roce 2016 jsem odmaturovala a dokončila tak obor Ekonomické lyceum na OA a SZdŠ Blansko. Díky vystudování ekonomického směru mi byla ihned po dokončení studia nabídnuta práce na Úřadu práce ČR jako administrativní pracovnice. "

Po roce praxe jsem změnila pozici na odborného poradce na oddělení poradenství a dalšího vzdělávání. Na obou pozicích jsem mohla využít své znalosti a dovednosti, které mi byly díky střední škole předány, zejména co se týče ekonomiky, účetnictví a dalších odborných předmětů. Jako poradce jezdím na základní, střední a vysoké školy v našem okrese, kde žáky, studenty a budoucí absolventy informuji o jejich povinnostech, možnostech jejich dalšího rozvoje a uplatnění jejich potenciálu po dokončení studia. Jednou ze škol, které jsem jako poradce navštívila, byla i OA a SZdŠ Blansko. Díky obchodce mám tedy již víceleté pracovní zkušenosti ve státní správě a kromě nástupu do zaměstnání jsem po maturitě začala i dálkově studovat učitelství na Pedagogické fakultě MU. Mým oborem bylo Učitelství praktického vyučování se zaměřením na obchod a služby, kde jsem získaných znalostí z ekonomiky, účetnictví a marketingu využila hned od prvního semestru. Po tříletém studiu jsem na jaře roku 2019 úspěšně dokončila bakalářský studijní program.  

Co se týče pouze mých let strávených na obchodce, tak kdybych opět stála před volbou, jakou střední školu zvolit, volila bych stejně. Škola má krásné prostředí, moderní vybavení, super učitelský kolektiv, jezdí se na lyžáky, turisťáky, můžete se zapojit do spousty projektů, soutěží, získat certifikáty z ECDL testů nebo ze psaní na stroji. Ale hlavně vás připraví na život po škole, odnesete si spoustu vědomostí, zážitků, vzpomínek a kamarádů. Pro mne byla tato škola jasnou volbou a doporučuji ji vždy i dalším lidem, kteří o studiu podobného oboru přemýšlejí a nemohou se rozhodnout. 

Líbil se Ti Vendin příběh?