Projekty školy

 • Das Bild der Anderen

  Das Bild der Anderen

  realizované projekty

  Mezinárodní výměna e-mailů ve výuce němčiny

 • EdTWIN - OA a SZdŠ Blansko a IBC Vídeň

  EdTWIN - OA a SZdŠ Blansko a IBC Vídeň

  realizované projekty

  EdTWIN = Education Twinning for European Citizenship = Vytváření partnerství ve vzdělávání k evropskému občanství.

 • Erasmus+ Nové nápady

  Erasmus+ Nové nápady

  realizované projekty

  Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

 • Erasmus+ Péče o seniory v Evropě

  Erasmus+ Péče o seniory v Evropě

  realizované projekty

  Název projektu: Péče o seniory v Evropě

 • eTwinning

  eTwinning

  realizované projekty

  eTwinning je platforma, přes kterou mohou zaměstnanci škol (učitelé, ředitelé, knihovníci ad.) z různých evropských zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.

 • OPVK - Děláme to po svém

  OPVK - Děláme to po svém

  realizované projekty, začátek: 5.3.2012, ukončení: 4.3.2014

  Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole nebo konzervatoři v České republice.

12