Jídelna

Škola má vlastní jídelnu v budově Základní školy Blansko, Nad Čertovkou, která s tou naší bezprostředně sousedí. Bezpečný a pohodlný přístup je zajištěn podchodem pod komunikací, která rozděluje prostor mezi budovami obou škol.

V jídelně je obvykle výběr ze dvou jídel. 

Cena oběda pro žáky činí ve šk. r. 2022-23 35,- Kč, záloha činí 780 Kč/měs.

Aktuální informace poskytuje vedoucí ŠJ

vedoucí stravováníBc. Lenka Baršová
516410632barsovaL@zsblansko.cz

 http://www.zsblansko.cz/?page=skolni-jidelna