Kritéria přijímacího řízení

Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 (konaného ve školním roce 2020/2021)

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 nebude zahrnovat jednotnou přijímací zkoušku.

Podrobná kritéria školního přijímacího řízení:

 • Ekonomické lyceum a Obchodní akademie zde,
 • Praktická sestra zde.

Termíny konání školní přijímací zkoušky:

 • čtvrtek 15. dubna 2021
 • pátek 16. dubna 2021

Školní přijímací zkouška bude probíhat distančním způsobem. Odpadá tak nutnost osobní přítomnosti v budově školy.
(Podrobnosti o průběhu zkoušky budou uchazečům sděleny v pozvánce ke zkoušce.) 

Informace pro uchazeče, kteří podají v 1.kole přihlášku na 2 různé studijní obory na naší škole: 

 • přihláška na obory Praktická sestra + Obchodní akademie/Ekonomické lyceum - uchažeč koná dvě školní přijímací zkoušky (jednu pro obor Praktická sestra a druhou pro druhý zvolený obor dle pořadí uvedeném v přihlášce)
 • přihláška na obory Obchodní akademie + Ekonomické lyceum - uchazeč koná školní přijímací zkoušku jednou nebo dvakrát (dle vlastního uvážení). Pro hodnocení v přijímacím řízení bude využit lepší výsledek z obou zkoušek, a to pro oba obory.

Pro zájemce bude v měsíci březnu připravena možnost účasti na online přípravných kurzech.

Specifikace požadavků ke školní přijímací zkoušce a ukázkové testy naleznete zde.


Obory vzdělávání a počet přijímaných uchazečů

 • Studijní oborISO kódKapacita
 • Obor:
  Obchodní akademie
  ISO kód:
  63-41-M/02
  Kapacita:
  30
 • Obor:
  Ekonomické lyceum
  ISO kód:
  78-42-M/02
  Kapacita:
  30
 • Obor:
  Praktická sestra
  ISO kód:
  53-41-M/03
  Kapacita:
  30