Erasmus+ Učíme se evropskou praxí

probíhající projekty
Erasmus+ Učíme se evropskou praxí

Jedná se o dvouletý mobilitní projekt, který je určený žákům v odborném vzdělávání.

Účastníky projektových aktivit je celkem 40 žáků 3. a 4. ročníků všech oborů. 30 žáků bude svoji odbornou praxi absolvovat v Německu a 10 žáků ve Velké Británii. Mobility budou probíhat od září 2019 ve dvou podzimních cyklech (podzim 2019 a podzim 2020).

Do projektu je zahrnuto 9 přijímajících organizací, které budou zajišťovat odbornou praxi našich žáků. Na ekonomický oborech se jedná zejména o tyto činnosti:

  • práce v oblasti logistiky a řízení zásobovacích toků,
  • řízení provozu maloobchodních jednotek,
  • administrativní práce v oblasti personálních činností,
  • práce v marketingových odděleních,
  • práce s ekonomickým a účetním informačním systémem podniku.

U zdravotnického oboru probíhají mobility ve zdravotnickém a sociálním zařízení, kde se vykonávají převážně tyto činnosti:

  • základní ošetřovatelská péče,
  • sledování a měření základních fyziologických funkcí,
  • ošetřování chronických ran,
  • zpracování zdravotnické dokumentace,
  • příprava volnočasových aktivit.