Odborná praxe němčinářů v Berlíně s Erasmem+ aneb COVID nás nezastaví

6.1.2022 | Školní akce | Autor: Soňa Vojáčková | 14×
Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Erasmus 2022 Berlín se blíží. Kdo bude další úspěšný účastník?

Na podzim 2021 se pětice němčinářů ze třetích a čtvrtých ročníků připravovala na praxi s Erasmem do Berlína. Žáci prošli jednoduchým výběrovým řízením, sestavili si svůj životopis a motivační dopis v němčině a docházeli na jazykovo-kulturní přípravu. Mimo to zdokonalovali lingvistické dovednosti v e-learningovém kurzu, spuštěném v rámci projektu. Termín odjezdu se blížil a proticovidová opatření sílila. Přesto celá skupinka žáků neztratila kuráž a v neděli 14. listopadu 2021 vyrazili v doprovodu Mgr. Soni Vojáčkové na svou první velkou cestu za poznáním. 

V Berlíně se o naše žáky stará spřátelená agentura GEB – Gesellschaft für Europabildung, která zajišťuje žákům ubytování v rodině s polopenzí, stará se o zprostředkování umístění na praktikantské místo a hlavně je po odjezdu doprovodné učitelky přístavem, kam žáci docházejí na společné podpůrné schůzky a mohou se obrátit na pracovníky se žádostmi o pomoc při řešení nenadálých událostí. V letošním roce o naše praktikanty pečovala další stážistka Salome, studentka VŠ z Gruzie, která v Německu studuje jazyk a rovněž vycestovala s Erasmem. Se Salome strávili naši žáci několik pěkných odpolední na výletech, v muzeích i v restauraci. 

Náplní výjezdu je docházka žáků na pracoviště. V letošním roce bylo velmi obtížné překonat všechny překážky způsobené pandemií, proto jsme velmi vděční, že se podařilo žáky na pracovní místa zařadit a setrvat na nich ve zdraví po celou dobu. Cílem praxe bylo zejména začlenění do nového pracoviště, seznámení se s místní kulturou, aktivizace komunikace na pracovišti a pomoc či samostatná práce v drobné administrativě či komunikace s klientelou. Nejzajímavější práci dělali K. Dudáčová a M. Kovář, kteří pracovali v knihkupectví. Zabývali se naskladňováním zboží, úpravou prodejny či vedením marketingových činností – týdenní/sezónní nabídka zboží a úprava výloh, naceňování, obsluha zákazníků, příprava a prodej kávy a další. V knihkupectví byli také pozváni na páteční kulturní podvečery s účastí hostů z uměleckého prostředí.  Ostatní stážistky pracovaly v organizacích, které se zabývaly péčí o děti, mládež či rodiny nebo o děti a dospívající s jiným rodným jazykem než němčinou apod. Všechna pracoviště byla velmi zajímavá a činnosti, které naši žáci vykonávali, byly opravdu snadné a nevyžadovaly žádné vysoké nároky na odbornost nebo jazyk. Meta byla dosažena. Po celou dobu tří týdnů se naši žáci maximálně osvědčili jako dospělí, zodpovědní jedinci, kteří prokázali dovednosti a odvahu. Na Erasmu se totiž dá jen získat. Po návratu všichni stážisté zpracovali závěrečnou práci z praxe v němčině a předvedli překrásné prezentace. Tématem bylo představení firmy, kde pracovali. Svá portfolia žáci doplnili o Osvědčení o absolvovaní praxe a Europasy v české a mezinárodní jazykové variantě. 

Už nyní se rozhlížíme a ptáme se současných druháků ve třídách OA i EL - kdo pojede příště? Není na místě otázka „Proč bych tam jezdil?“, ale „Proč bych nejel?“.

Věřím, že skoro každého už alespoň jednou napadlo, jaké by to bylo žít déle někde v zahraničí, bydlet tam či cestovat. Slyšela jsem už důvody, že to stojí moc peněz, že žáci neumí dostatečně německy nebo nemají čas... avšak program Erasmus+ hradí cestovní náklady, měsíční jízdenku MHD, ubytování v hostitelské rodině s polopenzí, umístění na pracovní místo a k tomu slušné kapesné. A také je to jedna z nejlepších možností, jak rozvinout své jazykové schopnosti a osobnostní kvality. Kromě pár hodin práce denně zbývá spousta času na výlety, zábavu i poznávání místní gastronomie a životního stylu. Myslíte si, že neumíte dostatečně německy? Vězte, že pobyt v zahraničí vás přiměje začít mluvit, protože v tu chvíli vám prostě nic jiného nezbude. 

Erasmus 2022 Berlín se blíží. Kdo bude další úspěšný účastník?