Studenti v rámci pobytu ERASMUS+ poznávají zdravotnictví i školství v Řecku

18.10.2022 | Školní akce | Autor: Barbora Kubíková, Z4 |
Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

V pondělí 17. 10. 2022 jsme v rámci stáže ERASMUS+ v Soluni navštívili řeckou školu, kde se studují i zdravotnické obory – asistent zdravotní sestry a zdravotnický laborant.

Přivítal nás milý pan ředitel s paní učitelkou, kteří nám následně ukázali odbornou učebnu pro zdravotníky spojenou s třídou pro běžnou výuku. V odborné učebně měli nemocniční lůžko, cvičnou figurínu pacienta (podobnou máme i my ve škole) vitrínu s léky, anatomické modely kostry, orgánů a oka, plakáty s anatomií oka, kloubů, pohlavních orgánů, pomůcky k měření tlaku krve a další.

Poté nás zavedli do sborovny, kde nám pan ředitel s paní učitelkou řekli, jak škola funguje, jaké obory na škole jsou a mnoho dalších zajímavých informací. Žáci jdou na tuto školu po dokončení základní školy. Je to škola typu gymnázia. První rok se zde učí všeobecné předměty a ve druhém ročníku se rozhodují, jaký obor chtějí dále studovat - zda chtějí pokračovat ve všeobecném vzdělávání, nebo se specializovat. Na škole nabízejí obory jako například informační technologie, robotika, elektrikář, administrativní pracovnice, ošetřovatelství a laborant. Ve třetím ročníku studenti dělají celostátní řecké zkoušky. Poté se studenti rozhodují, zda chtějí jít na vysokou či vyšší odbornou školu, nebo budou studovat dále na stávající škole čtvrtý ročník. Ve druhém ročníku se mimo všeobecných předmětů učí ošetřovatelské techniky – úpravu lůžka, hygienickou péči, nejprve teoreticky a později prakticky. Ve třetím ročníku oboru zaměřeného na ošetřovatelství chodí studenti 15 hodin týdně na praktickou výuku a 35 hodin týdně navštěvují školu. Ve čtvrtém ročníku, který je výběrový, pak chodí 4 dny v týdnu na praxi, kdy jsou již placenými zaměstnanci zdravotnického zařízení a 1 den v týdnu chodí do školy na teorii odborných předmětů. Odborné předměty, které se vyučují, jsou patologie, interna, gynekologie a porodnictví, chirurgické ošetřovatelství, anatomie, histologie a další.

Čtvrtý ročník není povinný, ale na závěr vykonávají zkoušky ústní z biologie – anatomie, patologie – interna, chirurgické výkony a praktickou zkoušku v odborné učebně z hygienické péče a úpravy lůžka. Po skončení dostanou certifikát o absolvování zkoušek a stávají se pomocníkem (asistentem) zdravotní sestry.


Barbora Kubíková Z4

Mgr. Silvie Vašková