Praktická sestra

Pomáhej těm, kteří to nejvíce potřebují

Obor z kategorie ošetřovatelství. Připraví žáky, chlapce i dívky, pro uplatnění v ošetřovatelské péči ve zdravotnických zařízeních.

Pro zobrazení tohoto obsahu je nutné přijmout marketingové cookies. Klepnutím na tlačítko soubory povolíte a obsah bude možné zobrazit.


Uplatnění absolventů

Absolvent je připraven vykonávat práci středního zdravotnického pracovníka, jenž pod odborným dohledem , případně pod přímým vedením všeobecné sestry nebo lékaře poskytuje základní ošetřovatelskou péči. Absolvent se uplatní v různých typech zdravotnických zařízení ambulantního či lůžkového charakteru nebo jako zdravotník ve sféře sociální péče a služeb. Dále je připraven k dalšímu studiu na VŠ a VOŠ.

Zobrazit podrobnosti k oboru Praktická sestra

Jak probíhá naše praxe

Odborná praxe je součástí našeho vzdělávání od 3. ročníku a probíhá 2 dny v týdnu. Praxi vykonáváme v Nemocnici Blansko a Nemocnici Boskovice.

Pro zobrazení tohoto obsahu je nutné přijmout marketingové cookies. Klepnutím na tlačítko soubory povolíte a obsah bude možné zobrazit.


Kam se poděl obor Zdravotnický asistent?

Od školního roku 2019/2020 nahrazuje původní obor Zdravotnický asistent nový obor Praktická sestra. Zůstává však nadále stejně atraktivní pro chlapce i dívky. 

Zobrazit podrobnosti původního oboru Zdravotnický asistent

Zaujal Tě tento obor?

Rádi Tě provedeme naší školou a předvedeme, jak u nás probíhá výuka i školní život.
Přijď se podívat na den otevřených dveří.