Výchovné poradenství

Výchovný poradce: Mgr. Ivana Nečasová Brodecká

Konzultační hodiny:

 • čtvrtek 9:00 - 12:00
 • pátek 9:00 - 10:00
 • v případě potřeby dle dohody

Obsahová náplň výchovného poradenství

Pedagogicko-psychologická činnost:

 • diagnostické rozhovory se žáky, popř. s jejich třídními učiteli a rodiči s cílem řešit problémy studentů spojené s učením, výukou a kázní
 • spolupráce se specializovanými školskými poradenskými zařízeními

Kariérové poradenství:

 • pomoc žákům při výběru VŠ, VOŠ, popř. jiného studijního oboru
 • informační besedy se zástupci VŠ
 • spolupráce se vzdělávacími společnostmi (např. Tutor, Sokrates, AZ Smart apod.)
 • spolupráce s Úřadem práce v Blansku
 • pomoc při vyplňování přihlášky na VŠ, VOŠ

Rejstřík kontaktů a odkazů z oblasti kariéry

Rejstřík kontaktů z oblasti krizového poradenství a pomoci

 • KRIZOVÉ LINKY - viz příloha
 • PRÁH JIŽNÍ MORAVA - pobočka Blansko
  https://www.prah-brno.cz/novinky/pro-verejnost/277-podpora-na-blanensku
 • DONA - linka pomoci obětem domácího násilí
  tel. 251 511 313 - nonstop
 • Linka bezpečí nové tel. č. 116 111, ale platí i staré číslo - 800 155 555 - oboje nonstop
  e-mail: ilb@linkabezpeci.cz
  www.linkabezpeci.cz
 • Linka pro odvykání kouření
  tel. 844 600 500 - pracovní dny 12 - 20 hod.
 • Linka pro ženy a dívky
  tel. 603 210 999 - pracovní dny 8 - 20 hod.
 • Linka psychopomoci
  Poradenská linka pro osoby v psychické krizi
  tel. 224 214 214 - pracovní dny 9 - 21 hod.
 • Linka vzkaz domů (dítě na útěku)
  tel. 800 111 113, mobil 724 727 777 - oboje denně 8 - 22 hod.
 • Městská policie
  Sadová 149/2, Blansko
  tel. 156,516 418 418, 516 775 514, mp@blansko.cz
 • Rodičovská linka
  Telefonická krizová intervence a poradenství
  tel. 840 111 234 - po, st, pá: 13-16 hod.; út a čt: 16-19 hod.
 • Psychologická poradna Boskovice
  Psychologické poradenství
  Mgr.Eva Moučková, 17.listopadu 2216/23, Boskovice
  Tel.: 516 456 645
 • PPP Blansko
  Nad Čertovkou 17, Blansko
  tel. 516 417 431, po -pa: 7,30 - 16,00, poradna@pppblansko.cz