Zápisy ze zasedání

Zápisy ze zasedání školské rady naleznete v přiložených souborech.