Složení rady

FunkceJménozástupcee-mail
předsedaMgr. Josef Půlkrábekzaměstnanců školypulkrabek@skolablansko.cz
 Mgr. Bc. Silvie Vaškovázaměstnanců školy 
 PaedDr. Roman Gregorzaměstnanců školy 
 Ing. David Otýpka
zřizovatele školy 
 Mgr. jiří Prudký
zřizovatele školy 
 Mgr. Bc. Michal Souček
zřizovatele školy 
 Lenka Kalová
zákonných zástupců žáků 
 Kateřina Mroczkowská
zákonných zástupců žáků 
 Jana Sehnalová
zákonných zástupců žáků