Složení rady

FunkceJménozástupcee-mail
předsedaMgr. Josef Půlkrábekzaměstnanců školypulkrabek@skolablansko.cz
 Mgr. Bc. Silvie Vaškovázaměstnanců školy 
 PaedDr. Roman Gregorzaměstnanců školy 
 Ing. Jiří Charvát, MSc, MBAzřizovatele školy 
 Ing. David Otýpkazřizovatele školy 
 Bohuslav Kučerazřizovatele školy 
 Radka Janíčkovázákonných zástupců žáků 
 Markéta Střechová, DiS.zákonných zástupců žáků 
 Vlastislav Bohateczákonných zástupců žáků