Studentská rada

Studentská rada je poradním orgánem vedení školy, který zastupuje studenty při jednáních s vedením školy. Každá třída má ve studentské radě maximálně dva zástupce. Studentská rada se schází pravidelně nebo v termínech, které si obě strany dohodnou.

Organizační záležitosti, které není možné řešit s třídními učiteli nebo v rámci třídy, řeší žák přes zástupce studentské rady s vedením školy.

Zástupci jednotlivých tříd neprodleně informují spolužáky o obsahu a závěrech jednání na studentské radě.
Třídní učitelé dávají časový prostor k podávání těchto informací na třídnických hodinách.

Studentská rada ve školním roce 2020-21

E1
Anna Sedláčková
Marek Pejchl
E2
Oksana Zorivčak
Denisa Šenkýřová
E3
Aneta Chovancová
Valentina Bezděková
E4
Richard Procházka
Sára Přikrylová
O1
Bejrová Nikol
Hudcová Lucie
O2
Anna Stloukalová
Zdeněk Jakubec
O3
Hudcová Kristýna
Sukhbaatar Munkhbayar
O4
Šindelka Pavel
Šumská Karolína
Z1
Vašek Martin
Vlčková Karolína
Z2
Kuncová Kateřina
Vehesh Alexandr
Z3
Sabina Lipovská
Tereza Vyklická
Z4
Baňa David
Straňáková Natálie

Předseda: Richard Procházka, prochazkar@oabk.cz