Studentská rada

Stanovy studentské rady OA a SZŠ Blansko.pdf

Studentská rada je poradním orgánem vedení školy, který zastupuje studenty při jednáních s vedením školy. Každá třída má ve studentské radě maximálně dva zástupce. Studentská rada se schází pravidelně nebo v termínech, které si obě strany dohodnou.

Organizační záležitosti, které není možné řešit s třídními učiteli nebo v rámci třídy, řeší žák přes zástupce studentské rady s vedením školy.

Zástupci jednotlivých tříd neprodleně informují spolužáky o obsahu a závěrech jednání na studentské radě.
Třídní učitelé dávají časový prostor k podávání těchto informací na třídnických hodinách.

Studentská rada ve školním roce 2022-23

Předseda: Anna Stloukalová, O4
Stloukalovaa@oabk.cz