Studentská rada

Studentská rada je poradním orgánem vedení školy, který zastupuje studenty při jednáních s vedením školy. Každá třída má ve studentské radě maximálně dva zástupce. Studentská rada se schází pravidelně nebo v termínech, které si obě strany dohodnou.

Organizační záležitosti, které není možné řešit s třídními učiteli nebo v rámci třídy, řeší žák přes zástupce studentské rady s vedením školy.

Zástupci jednotlivých tříd neprodleně informují spolužáky o obsahu a závěrech jednání na studentské radě. Třídní učitelé dávají časový prostor k podávání těchto informací na třídnických hodinách.

Studentská rada ve školním roce 2017/2018

E1
Aneta ChovancováValentina Bezděková
E2
Richard Procházka
Sára Přikrylová
E3
Kristýna Musilová
David Tobias Mikletič
E4
Iva Bednářová
Dalibor Urban
O1
Kristýna HudcováJan Jurena
O2
Michaela KadlecováTomáš Šimek
O3
Dominik Žáček
Markéta Houšťová
O4
Bára Pokorná
Ondřej Toman
Z1
Sabina LipovskáTereza Vyklická
Z2
Sabina Janků
Jana Neužilová
Z3
Anna Minxová
Helena Koupá
Z4
Sarah Kolářová
Enkhbayar Tumentsoodol

Předseda: Enkhbayar Tumentsoodol tumentsoodol@skolablansko.cz