Prevence sociálně patologických jevů

Metodik sociálně patologických jevů


PaedDr. Roman Gregor
e-mail: gregor@skolablansko.cz
telefon: 516 418 980 (kancelář školy)

Konzultační hodiny:

  • pondělí - 10:00 - 11:00
  • čtvrtek - 10:00 - 11:00
  • kdykoli po předchozí domluvě nebo v akutních případech (tel. 723283454)


Náplň práce metodika sociálně patologických jevů:

  • koordinuje tvorbu MPP (minimální preventivní program), kontroluje jeho realizaci,
  • koordinuje aktivity prevence záškoláctví, závislostí, násilí a dalších sociálně patologických jevů,
  • pomáhá vyhledávat problémové projevy chování,
  • koordinuje spolupráci školy a orgánů s kompetencí řešit sociálně patologické jevy,
  • kontaktuje odborná pracoviště v případě výskytu sociálně patologického jevu,
  • vede písemné záznamy dokládající rozsah a obsah činnosti,
  • provádí vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem a projevy sociálně patologického chování.


Postavení školního metodika prevence ve škole

Školní metodik prevence je členem školního poradenského pracoviště společně s výchovným poradcem, kteří vytvářejí školní program poradenství, jež je součástí školního vzdělávacího programu.