Příběhy absolventů

Jakub Mazal

Kuba absolvoval obor Obchodní akademie, maturoval v roce 2018

"Jsem velmi rád, že právě volba Obchodní akademie v Blansku byla pro mě ta rozhodující. Obchodní akademie v Blansku mi dala skvělý základ a zázemí.“"

Kuba se od počátku aktivně zajímal o ekonomiku a ekonomii, zabýval se jimi i ve svém volném čase a procházel se s nimi daleko za hranice středoškolských „osnov“. Ve třetím ročníku studia si zakoupil knihu Moderní ekonomie a vstoupil do kontaktu s její autorkou - ekonomkou z Masarykovy univerzity v Brně, Ing. Hanou Lipovskou, s níž nyní spolupracuje na výzkumné činnosti. Měl tu čest navštěvovat přednášky prof. Václava Klause.

Povinnou školní praxi měl možnost strávit a své teoretické znalosti ověřit a zúročit v Nemocnici u sv. Anny, ve společnosti (mimo jiné) účetních dokladů. Kladný vztah k účetnictví v něm podnítil a rozvíjel Ing. Petr Bouda (současný ředitel naší školy). 

V září 2017 uspěl ve výběrovém řízení v rámci školního projektu Erasmus+ a v listopadu 2017 absolvoval třítýdenní pracovní stáž ve firmě Techmatic Recycling Services v irském Dublinu.  

Ve čtvrtém ročníku se se skupinou podobně ekonomicky a účetně „naladěných“ spolužáků přihlásil a byl přijat na Podnikatelskou fakultu VUT v Brně, obor Účetnictví a daně.

V současné době, paralelně s plněním vysokoškolských studijních povinností, působí jako finanční poradce ve společnosti Sirius finance, a. s. Jeho hlavní pracovní náplní je komplexní finanční plánování a komunikace s klienty. Zaměřuje se na leadership, vzdělávání a osobní růst. Realizuje již i přednášky i pro svoje služebně starší kolegy.

V rámci relaxace se věnuje aktivní i pasivní cyklistice a chodí běhat. 

Na půdu Obchodní akademie v Blansku se rád vrací a předává své ekonomické nadšení (pro změnu služebně mladším) studentům. 

V profesně-osobním kontaktu zůstává, aktivně komunikuje a spolupracuje se svojí třídní učitelkou, učitelkou ekonomiky a anglického jazyka, Ing. Bc. Jolanou Havlovou, s níž mj. konzultuje koncept jeho první vznikající knihy. Za jeho mimořádnou motivaci a „nadšení pro věc“ mu patří upřímné poděkování. 

Líbil se Ti Kubův příběh?