Školní kolo soutěže Finanční gramotnost

29.11.2022|Soutěže | Autor: Ing. Olga Hotová |

Jako každý rok se i letos žáci oboru OA a EL v rámci předmětu EKO zúčastnili školního kola celostátní soutěže Finanční gramotnost.