Zpráva z konference v Norsku

18.5.2006 | Projekty | Autor: Ing. Svatava Dvořáková - ředitelka školy |
Zpráva z konference v Norsku
Zpráva z konference v Norsku

Téměř 70 účastníků z celé Evropy se sjelo do dějiště zimních olympijských her, které se konaly v roce 1994 v Lillehammeru, na pracovní konferenci v rámci programu eTwinning.

Ve velmi srdečné a přátelské atmosféře se účastníci mohli zapojit do pracovních dílen: eTwinning Portal, eTwinning Tools, Podcasting,Online school newspapers, Making Weblogs Work, Using Photostory, Gross cultural, collaborative culture activity on the Internet andVideologs.

Pro mě osobně byla nejpřínosnější dílna Using photostory.A také zejména přednáška Inge Eidsvaga s názvem „ The teacher: artist, bureaucrat, coach – or something else?“ byla vynikající a přinesla nejen konstatování známých skutečností, ale i nové , důležité pohledy na práci učitelů.

Pracovní setkání přineslo také navázání nových kontaktů a možná i vznik nové spolupráce s partnerskými školami, a to nejen v Norsku. Každá nová zkušenost z poznání nové země, kultury, systému vzdělávání je velkým přínosem v osobním rozvoji každého z nás. Věřím, že Norskem nezůstanu v naší škole poznamenaná pouze já, že nových kontaktů využijí moji kolegové a samozřejmě naši studenti.

Fotogalerie

18.5.2006 | Autor: Ing. Svatava Dvořáková - ředitelka školy  |