Začátek školního roku

24.8.2020 | Informační sdělení | Autor: Petr Bouda
Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

V úterý 1. 9. 2020 se žáci vrátí zpět do školních lavic.

Po několikaměsíční pauze se od úterý 1. 9. 2020 od 8.00 h opět zahájí prezenční výuka našich žáků. Začíná nový školní rok 2020/2021.

Věřím, že stejně jako všichni naši pedagogičtí pracovníci, tak i vy se těšíte, že se opět osobně budeme potkávat v prostorách budovy naší školy a společně se vrhneme do další práce. Té bude v novém školním roce určitě dostatek, ale pevně věřím, že se nám podaří vše zvládnout.

Něco málo k začátku nového školního roku:

 • vstup do budovy školy je možný od 6.30 h,
 • pro vstup do budovy školy není povinná ochrana úst a nosu (rouška, respirátor),
 • v budově školy není nijak omezen pohyb ani počet žáků ve třídách,
 • u šaten, ve třídách a na toaletách je umístěna dezinfekce na ruce,
 • ve všech třídách jsou nově umístěny papírové ručníky, aby bylo možné dodržovat základní hygienu rukou,
 • 1. 9. 2020 začínáme v 8.00 h třídnickými hodinami,
 • rozvrh už je k dispozici v EduPage,
 • všechna potvrzení (průkazky na dopravu, potvrzení o studiu, apod.) se budou vyřizovat hromadně za celou třídu od 1. 9. 2020,
 • žáci 1. ročníků budou mít zřízený přístup do EduPage v průběhu několika prvních dnů,
 • 2. 9. 2020 není 0. a 7. hodina,
 • 2. 9. 2020 odjíždějí se svými třídními učiteli na adaptační pobyt žáci 1. ročníků,
 • v pondělí 7. 9. se konají atletické přebory žáků 1. ročníků.

Manuál k provozu školy vzhledem ke covid-19 zde