Z3 na hemodialýze a interní JIP

22.5.2019 | Exkurze | Autor: Mgr. Kamila Keprtová |
Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Během školního roku žáci Z3 oboru Zdravotnický asistent absolvovali exkurzi na oddělení hemodialýzy a interní jednotky intenzivní péče. Na dialýze se dozvěděli, jaké jsou indikace k léčbě umělou ledvinou či jak pečovat o dialyzovaného pacienta. Byli seznámeni se základy hemodialýzy, dialyzačními přístroji, různými druhy přístupů k dialýze. Na jednotce intenzivní péče měli možnost vidět speciální lůžka pro intenzivní péči, monitorovací jednotky včetně telemetrického sledování, ohřívač transfuzních vaků, vybavení resuscitačního vozíku či pomůcky pro kanylaci velkých cév a zevní kardiostimulaci.