Třída Z3 naposledy v tomto roce obhajovala

26.6.2022 | Ukázky prací žáků | Autor: Mgr. Kamila Keprtová | 12×
Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Obhajoby se konaly 23. 6. 2022 a žáci se v nich věnovali své měsíční odborné praxi.

Ve svých prezentacích přiblížili, diskutovali a zavzpomínali na personál, pacienty a své zážitky z nemocnic v Blansku a Boskovicích. Od 23. 5. do 17. 6. pracovali v denních a odpoledních službách na interním, chirurgickém, ortopedickém, rehabilitačním i neurologickém oddělení a oddělení následné péče. Měli možnost prohloubit a procvičit to, co se naučili od září na odborné praxi pod dohledem odborných učitelek. V příštím školním roce je opět čeká odborná praxe v nemocnicích a na závěr maturitní zkouška z předmětu ošetřování nemocných. Měsíční praxe byla určitě cennou zkušeností, pomohla žákům lépe se zorientovat v systému poskytování ošetřovatelské péče a poskytla základ, z něhož budou moci čerpat u maturitní zkoušky.