Třída O2 obhájila závěrečné práce ze své první praxe

14.6.2024 | Ukázky prací žáků | Autor: Lukáš Vladík | 23×
Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Dne 14. 6. 2024 proběhly obhajoby závěrečných prací třídy O2 z květnové praxe.

Odborná praxe čeká studenty oboru Obchodní akademie hned dvakrát. První část absolvovali ve dvou květnových týdnech. Následně z nabytých zkušeností vypracovali závěrečnou práci a také prezentaci, která byla podkladem jejich obhajob. V rámci nich odborná komise nejprve vyslechla, kde konkrétně žáci svou praxi absolvovali. Nejvíce byly zastoupeny oblastní soukromé firmy, ale dostalo se i na příspěvkové organizace nebo státní sektor v podobě např. okresního soudu. Podstatnější částí obhajoby však byla prezentace konkrétních úkonů, které žáci v rámci praxe vykonávaly. Mezi ně patřila archivace a třídění dokumentů, účtování a fakturování, práce s účetními doklady, inventarizace, pojišťovnictví, personalistika a samozřejmě i komunikace s klienty. V prezentacích zaznělo, že se žáci seznámili s programy jako Epesi, Pohoda, ISAS, Finance či Google Workspace.

Všichni zúčastnění své práce obhájili a vyslechli si hodnocení odborné komise. Přestože na mnohých byla vidět nervozita a stres, stejně jako je nesporným faktem, že na stylistické i gramatické stránce téměř všech prací je rozhodně co zlepšovat, třída O2 prokázala, že je na správné cestě k tomu stát se odborníky ve svém studijním oboru.