Třetáci ve Vyškově

26.11.2019 | Projekty | Autor: Kateřina Staňková | 14×
Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

V pondělí 25.11. 2019 třída Z3 navštívila v rámci projektového dne Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením.

Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením je součástí Sociálních služeb města Vyškov a poskytuje sociální služby lidem, kteří tuto pomoc, péči a podporu potřebují, jsou na ní závislí a bez ní by se neobešli ani za pomoci jiných, terénních či sociálních služeb.  

Žáci byli seznámeni Bc. Jarmilou Březovskou s problematikou péče o osoby se zdravotním postižením z hlediska sociální péče - zachovávat lidskou důstojnost uživatelů služeb, při práci s nimi vycházet z jejich individuálních potřeb, motivovat uživatele služeb k aktivitě, zlepšit nebo alespoň co nejdéle zachovat jejich soběstačnost, poskytovat služby v jejich zájmu a v náležité kvalitě. Dále s právní problematikou v sociálních službách a rozdělením dávek státní sociální podpory. 

Také měli možnost prohlédnout si terapeutické dílny, pomůcky k zlepší sebepéče a udržení funkčnosti motoriky a zhlédnout praktickou ukázku bazální stimulace. Celá exkurze probíhala v příjemné atmosféře. Výsledkem tohoto dne bude zpracování prezentací a jejich obhajoba. Tento den byl pro nás všechny přínosem, protože jsme si doplnili nové informace z oblasti sociální péče.  

Fotogalerie

26.11.2019 | Autor: Kateřina Staňková  | 14×