Step by step k budoucí profesi aneb Projektový týden 2. ročníků EL a OA

23.6.2021 | Projekty | Autor: Ing. Bc. Jolana Havlová  | 29×
Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Vzhledem k pandemii Covid-19, nepříznivé situaci a opatřením v některých organizacích nabídlo vedení školy žákům 2. ročníků oborů EL a OA zajímavou alternativu: projektový týden. Přinesl jim zajímavé spektrum setkání, informací, sdílených zkušeností a zážitků.

Akci zahájil v pondělí Ing. Petr Bouda, ředitel školy, představením programu a úvodem do kariérového poradenství. Žáci absolvovali „worskhop“ zaměřený na osobní SWOT analýzu s identifikací silných a slabých stránek jejich osobností.
V úterý nám otevřela svoji bránu firma Pyrotek CZ, s. r. o. Návštěva nebyla novinkou letošního roku. Exkurze do této i jiných společností je součástí vzdělávacího programu již několik let, neb ji reprezentují i naši absolventi. Seznámili jsme se s její historií, činnostmi, plány a strategiemi a nahlédli i do výrobních prostor. Žákům byla nabídnuta možnost ucházet se brigádu či stálý pracovní poměr.
Na půdu naší školy se rád vrací pan Jakub Mazal, absolvent OA 2018, zástupce společnosti Sirius Finance a student VUT v Brně. Tématem jeho dechberoucí přednášky byly Finance.  Naše posluchače zaujal a svým srdečným, osobitým projevem si získal jejich maximální pozornost a přízeň.
Bc. Tomáš Novák, DiS., odborník v oblasti Pojišťovnictví, se podělil s našimi studenty o své zkušenosti a příklady z praxe. Vzhledem k tomu, že tématem „Pojišťovnictví“ uzavíráme výuku ekonomiky ve 2. ročníku EL a OA, považujeme jeho návštěvu za optimálně načasovanou a efektivní.
Ve čtvrtek mezi nás se svými podnikatelskými i životními příběhy zavítali úspěšní podnikatelé – p. Kislenko a p. Havlíček. Jejich vyprávění byla velmi upřímná a působivá, tudíž není divu, že mnohé posluchače „vzala za srdce“. Pravděpodobnost, že se žáci nechají inspirovat a vydají se podobnou cestou a/nebo se poučí z pozitivních i negativních sdílených zkušeností, je tedy poměrně vysoká.
Druhou část dne žáci využili pro přípravu prezentací z projektového týdne, do nichž mohli zakomponovat jednu, více či všechny části programu.
Přiblížilo se finále – páteční obhajoby. Žáci E2 a O2 připravili pestrý program i překvapení. Vedle zdařilých prezentací připravených v programu MS PowerPoint si některé tříčlenné týmy připravily i inscenace – např. pracovní pohovor, uzavírání smlouvy o pojištění aj. S jedním týmem jsme se vrátili i do historie. Se všemi jsme absolvovali výlet do budoucnosti. Jejich profesní budoucnosti a kariéry, kteréžto se absolvovaný projektový týden stane nedílnou součástí. Přejeme jim, ať jsou jejich další kroky ve škole i v životě šťastné.

Za úspěšný Projektový týden místo předmětu Praxe patří poděkování:


-    hostům: podnikatelům p. Kislenkovi a p. Havlíčkovi,
-    absolventům naší školy Jakubu Mazalovi, Bc. Tomáši Novákovi, DiS.,
-    Ing. Petru Boudovi, řediteli školy – za inovativní myšlenku a její uvedení do praxe,
-    Mgr. Soni Vojáčkové, zástupkyni ředitele školy – za rozvrh projektových dnů,
-    Ing. Olze Hotové, vedoucí metodického sdružení odborných předmětů – za plán projektového týdne,
-    Mgr. Ivaně Brodecké a Mgr. Janu Pařízkovi – za workshopy k tématu „Kariérové poradenství“,
-    Mgr. Janě Kacetlové a Mgr. Josefu Půlkrábkovi, třídním učitelům E2 a O2, za aktivní spoluúčast a hodnocení v rámci obhajob,
-    Ing. Martině Zemanové a Ing. Bc. Jolaně Havlové – vyučujícím ekonomiky ve třídách E2 a O2 a odborným vedoucím,
-    Ing. Ireně Hasoňové, vyučující účetnictví ve třídě O2, za spolupráci a podporu,
-    žákům tříd E2 a O2 za jejich pozitivní a proaktivní přístup a prezentace,
-    Janě Gawlikové a Ellen Gottwaldové (E2) za jejich příspěvek,
-    Veronice Hahnové, Tereze Kuchařové a Anně Stloukalové (O2) za zhodnocení,
-    Denisi Ošlejškovi (O2) za feedback.

Za projektový tým

Ing. Bc. Jolana Havlová
vyučující ekonomiky O2 a AJ

Fotogalerie

23.6.2021 | Autor: Ing. Bc. Jolana Havlová   | 29×