Státní zkouška z psaní na klávesnici 2023

29.8.2023 | Informační sdělení | Autor: Olga Hotová
Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Dne 16. 6. 2023 se na naší škole konala státní zkouška z psaní na klávesnici.

Tato zkouška se skládá ze 2 částí – v první musí žáci zvládnout opis textu s uvedenou rychlostí a přesností a ve druhé uchazeči vyhotoví tabulku a obchodní dopis dle ČSN 01 6910. Přitom musí úspěšně složit obě části zkoušky. Uspěli následující žáci:

Anna Sedláčková, E3

Lucie Svobodová, O3

Lucie Budigová, O3

Michaela Kavanová, O3

Lenka Kalová, O3

a již absolventi naší školy:

Jakub Pernica, O4

Kristýna Kalová, O4


Anna Sedláčková a Lucie Svobodová zvládly obě části státní zkoušky na výbornou.

Absolvování zkoušek garantuje vysokou úroveň dosažených znalostí a dovedností. Uchazečům o zaměstnání tak absolvování zkoušky pomáhá při uplatnění se na trhu práce.


Všem velmi gratulujeme!!!

Ing. Olga Hotová, Ing. Hana Horáková