Státní zkouška z psaní na klávesnici

22.12.2021 | Informační sdělení | Autor: Ing. Olga Hotová
Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Dne 4. 11. 2021 se na naší škole konala státní zkouška z psaní na klávesnici.

Státní zkoušky mají více než šedesátiletou tradici a jsou obecně známé mezi zaměstnavateli, kteří vědí, že absolvování zkoušek garantuje vysokou úroveň dosažených znalostí a dovedností. Uchazečům tak absolvování zkoušky pomáhá při uplatnění se na trhu práce. Zkouška samotná se skládá ze 2 částí – v první části musí žáci zvládnout opis textu s uvedenou rychlostí a přesností a ve druhé části uchazeči vyhotoví tabulku a obchodní dopis dle ČSN 01 6910. 

Státní zkoušku úspěšně složili tito žáci:

Natálie Páleníková, O4

Zuzana Jarůšková, O4

Munkhbayar Sukhbaatar, O4

Kristýna Kalová, E4

Ludmila Marková, E4

Nikola Součková, E4

Dominik Petržela, E4


Natálie Páleníková obě části státní zkoušky zvládla na výbornou.


Všem velmi gratulujeme!!!

Ing. Olga Hotová, Ing. Hana Horáková

učitelky PEK