Státní zkouška z grafických disciplín

6.6.2022 | Školní akce | Autor: Ing. Hana Horáková |
Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Dne 6. 6. 2022 se na naší škole pod vedením komisařky z Národního pedagogického institutu uskutečnila státní zkouška z grafických disciplín.

Zúčastnili se jí žáci ze 3. ročníku ekonomických oborů a prokazovali znalost normy ČSN 01 6910 (úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory). Zkouška se skládala ze dvou částí. První část tvořil 10minutový opis textu. V této disciplíně se hodnotily dva parametry: rychlost a přesnost opisu. Druhou částí zkoušky bylo vytvořit obchodní dopis a tabulku dle zadání. Úspěšný výsledek zkoušky bude potvrzen vydáním Vysvědčení o státní zkoušce, kterým se žáci mohou prokazovat například v zaměstnání.

Ing. Hana Horáková

Ing. Olga Hotová