Soutěž v první pomoci

27.6.2019 | Soutěže | Autor: Mgr. Lukáš Vladík | 137×
Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

V úterý 25. června 2019 naše škola uspořádala tradiční soutěž pro první ročníky, která prověřila jejich schopnost poskytnout základní pomoc zraněným.

Žáci napříč studijními obory utvořili celkem 15 týmů. Na začátku se seznámili s tím, co je čeká, a následně i s těmi, kdo je budou hodnotit. Kromě dozorujících odborných učitelek totiž jejich výkony hodnotili odborníci z praxe, ať už ze záchranného týmu, policie či z řad bývalých absolventů Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy. O personální zajištění se postaraly třídy Z2 a Z3, jejichž žáci a žákyně se velmi přesvědčivě vžili do rolí zraněných, vystresovaných či umírajících figurantů.

Na soutěžící čekaly celkem tři stanoviště. Na prvním se museli vypořádat s účastníky běžné nehody - srážka skateboardisty a bruslaře. Na druhém stanovišti se pak odehrála scéna na pracovišti - uklízečka sklouzla, rozbila okno a o střepy se pořezala nejen ona, ale i její kolegyně, která přiběhla na pomoc. Závěrečné stanoviště pak vytvořilo hodně temnou atmosféru - neúspěšný sebevrah ležel v bezvědomí poté, co jej našla nešťastná přítelkyně s oprátkou kolem krku.

Kromě poskytnutí první pomoci se žáci dále museli zaobírat také např. uklidněním účastníků nehody, kteří sice neutrpěli zranění, avšak svým hysterickým chováním vše značně ztěžovali. Hodnotitelé pozorovali nejen jednotlivé úkony soutěžících, ale též použití správných prostředků či ochranných pomůcek. Po každém výkonu si soutěžní družstvo vyslechlo zhodnocení od odborníků, které nemělo být kritikou jako spíše návodem pro to, jak se příště zachovat lépe.

Protože se jednalo o soutěž, proběhlo na závěr i celkové vyhodnocení výsledků všech 15 týmů. Stupně vítězů obsadily týmy:

  • kategorie Obchodní akademie + Ekonomické lyceum:
    1. místo tým O5; 2. místo tým E2; 3. místo tým O1
  • kategorie Zdravotnický asistent:
    1. místo tým Z6; 2. místo tým Z5; 3. místo tým Z7
  • kategorie Nejlepší velitel týmu:
    1. místo N. Kovaříková (tým Z6); 2. místo D. Kučková (tým Z5); 3. místo T. Pavlů (tým Z2)

A protože žáci doprovodných tříd Z2 a Z3 vytvářeli opravdu přesvědčivou atmosféru, byli nově vyhodnoceni také nejlepší figuranti, a to V. Čechová a A. Mazalová (obě ze třídy Z2).

Všem zúčastněným děkujeme a gratulujeme k výhrám!