Soutěž první pomoci Blansko 2009

12.5.2009 | Soutěže | Autor: Mgr. Ivana Kuncová, odborná učitelka | 12×
Soutěž první pomoci Blansko 2009
Soutěž první pomoci Blansko 2009

Dne 25.3.2009 se na Obchodní akademii a Střední zdravotnické škole v Blansku uskutečnila soutěž první pomoci. Zúčastnili se jí druhé ročníky všech oborů z naší školy – zdravotnický asistent, obchodní akademie a ekonomické lyceum.

Studenti oboru zdravotnický asistent si prověřili své vědomosti i dovednosti na třech stanovištích, kde je čekala nejrůznější poranění.Všechna stanoviště byla rozmístěna v přízemí naší školy. Na jednom z nich studenti řešili zranění vzniklá v restauračním zařízení, kde se odehrála hádka provázená fyzickým násilím. K ošetření zde byl muž, v jehož hrudníku byl zabodnutý nůž, ale také další poraněný, u kterého bylo zapotřebí provést resuscitaci. Mnohem těžší situace čekala na studenty na stanovišti, kde se odehrála hromadná katastrofa – zemětřesení. Zde tříčlenná družstva musela ošetřit celkem deset poraněných, včetně dětí. Mezi poraněními jsme mohli nalézt podezření na poranění krční páteře, zlomeninu pánve, cizí tělesa v ráně nebo zlomeniny. Třetí, tedy poslední stanoviště, bylo situováno na jednu z blanenských diskoték, kdo došlo díky neúměrné fyzické zátěži u dvou osob k hypoglykemii a vlivem měnících se barevných efektů k epileptickému záchvatu.

Obory obchodní akademie a ekonomické lyceum měly shodný počet stanovišť, ale poraněné ošetřovali pouze na dvou z nich. Zde studenti výše jmenovaných oborů ošetřovali poraněné se nejen zlomeninami nebo popáleninami, ale vyzkoušeli si také resuscitaci. Na třetím stanovišti bylo upřednostněno teoretické ověřování znalostí studentů prostřednictvím on-line testu.

Odborná porota bedlivě sledovala výkony všech studentů. Na tomto místě bychom rádi vyjádřili poděkování všem porotcům, kteří přišli hodnotit úroveň poskytování první pomoci.

Cílem soutěže bylo připomenout všem studentům, jak důležité je umět včas a kvalitně poskytnout první pomoc. Je nutné si uvědomit, že zdraví je opravdu velmi křehké a je velkou chybou, pokud lidské životy vyhasínají jen proto, že někdo z nás neumí nebo se bojí poskytnout první pomoc.

Fotogalerie

12.5.2009 | Autor: Mgr. Ivana Kuncová, odborná učitelka  | 12×