Sonety koronaviru

3.9.2020 | Ukázky prací žáků | Autor: Mgr. Lukáš Vladík |
Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Naši žáci nejen dokázali přežít vlnu koronaviru, ale ještě k tomu skládali básně.

Karanténa ve druhém pololetí školního roku 2019/20 uzamkla žáky v pokojích, čímž znesnadnila výuku a přerušila sociální kontakty. Obecně se vnímá jako období útlumu a krize, která se dotkla všech odvětví lidské činnosti. Že ale i takto nepříznivý čas je možné alespoň na chvíli proměnit v něco produktivního, dokázali studenti třídy Z1 a E1. 

V rámci probírání tématu renesance není možné opomenout žánr sonetu, spjatý s autory jako Petrarca či Shakespeare. V rámci úkolu žáci měli formou sonetu zpracovat své tehdejší pocity z karantény a koronavirové krize. Jejich názory, hodnocení, reflexe ale i popisy každodenních činností si můžete přečíst ve sbírce sonetů, kterou najdete na nástěnce u kabinetu 3.25.

Přejme si, ať jsou to už jen vzpomínky na dávné časy, které se snad nezopakují.