Školní soutěž v první pomoci

8.9.2021 | Soutěže | Autor: Mgr. Eva Tichá | 25×
Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Konečně jsme po nucené pandemické pauze mohli uskutečnit naši pravidelnou soutěž.

 6. září se za krásně slunečného rána a doprovodu znělky seriálu Sanitka začali před budovou Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy řadit žáci druhého a třetího ročníku oboru Praktická sestra k slavnostnímu zahájení školní soutěže v první pomoci.

Žáci soutěžili v 3- až 4členných družstvech a prošli si 3 stanoviště, kde poskytovali první pomoc. Figuranti na stanovištích našim soutěžícím často přivodili horké chvilky, kdy soutěžící museli zúročit při poskytování první pomoci veškeré své vědomosti a dovednosti. Naši figuranti věděli přesně, jak zahrát danou situaci - úraz s poraněním kostí a kloubů, krvácení, bezvědomí, epileptický záchvat či hysterickou scénu. Figuranty sehráli naši žáci čtvrtého ročníku oboru Zdravotnický asistent. Své herecké dovednosti čerpali jak ze soutěží či odborných rad vyučujících a doporučení záchranářů, tak ze své praxe v nemocnici. Výkony soutěžících zhodnotila odborná porota složená ze členů IZS JMK, HZS JMK, Policie ČR a zdravotních sester. Naši hodnotitelé přispěli žákům i cennou radou vycházející z jejich profesních zkušeností.

Zúčastnění byli hodnoceni v kategoriích družstvo, velitel a nejlepší figurant. V době, kdy družstva nesoutěžila, tvořila svůj erb, který představuje jejich vztah k profesi zdravotníků. Jak se našim žákům erby podařily, můžete vidět na našem FB.

Věříme, že soutěž byla přínosem pro naše budoucí zdravotníky a že si ji všichni užili. Těšíme se na další soutěž a doufáme, že v červnu bude vše probíhat již dle klasického scénáře, tedy jako soutěž pro všechny první ročníky naší školy.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem, kteří zajistili organizaci soutěže. Naše velké díky patří hodnotitelům soutěže, kteří s námi na soutěži spolupracují a vždy za námi do školy rádi chodí.


Za organizátory soutěže 

Mgr. Eva Tichá