Školní kolo soutěže Finanční gramotnost

29.11.2022 | Soutěže | Autor: Ing. Olga Hotová |
Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Jako každý rok se i letos žáci oboru OA a EL v rámci předmětu EKO zúčastnili školního kola celostátní soutěže Finanční gramotnost.

V něm si mohli poměřit svoje znalosti z oblasti finanční gramotnosti. Ve školních kolech soutěží žáci jako jednotlivci. Tři nejlepší se stávají členy školního družstva, které pak soutěží týmově v okresním, krajském nebo i v celostátním finále v ČNB.   

Nejvyšší počet bodů, tj. 22 z 25 možných bodů, získal Stanislav Vintr a Jana Gawliková.  

Do okresního kola jsou nominováni:  

Stanislav Vintr, E4  

Jana Gawliková, E4  

Kristýna Kubínová, O3 

Náhradníci:

Jan Štěpánek, O3  

Jan Šedivý, E4 


Výsledné pořadí určuje jak správnost odpovědí, tak i čas odevzdání testu. Věříme, že získané poznatky z oblasti finanční gramotnosti žáci využijí v dalším studiu, a hlavně v běžném životě. K dosaženým výsledkům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v okresním kole!!!

Ing. Olga Hotová   

Ing. Hana Horáková   

Ing. Martina Zemanová