Setkání s moderním uměním

19.10.2023 | Exkurze | Autor: Zdenka Bártová |
Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

V Galerii města Blanska se můžete seznámit s moderním uměním, ale nově nabízí i zajímavý prostor, který slouží jako čítárna, místo k posezení, občerstvení, promítání a přednáškám.

I to zjistila naše skupina studentů třetích ročníků, kteří v rámci semináře společenských věd galerii navštívili. 

Jak jinak poznat moderní umění, než že se s ním osobně seznámíte v galerii a necháte na sebe působit osobitá výtvarná díla současných umělců! Tentokrát se studenti setkali s uměleckými objekty umělců Ivana a Michala Kříže. Oběma umělcům se rozhodně podařilo ve studentech vyvolat různé emoce, protože během prohlídky výstavy bylo slyšet smích, slova obdivu, ale i údivu nad myšlenkou skrytou v uměleckém díle.