School uniforms

4.5.2021 | Ukázky prací žáků | Autor: Mgr. Jana Matušková, vyučující E1 SAJ1 |
English and uniforms
English and uniforms

Školní uniformy – ano, či ne?

Názory na povinné nošení školních uniforem se liší. Spousta lidí je vítá a zdůrazňuje jejich pozitiva – setřením sociálních rozdílů a pocitem sounáležitosti počínaje a praktickými důvody, jakým je například ušetření spousty času při ranním rozhodování se, co si na sebe vzít, konče. Žáci v zemích, kde se uniformy tradičně nosí, je většinou berou jako samozřejmou součást školní docházky. V naší vlasti se myšlenka zavedení školních uniforem často setkává s okamžitým zavržením. Obvykle se argumentuje potlačením osobnosti každého jedince.

Ani naši studenti nejsou výjimkou. Většina z nich si povinnost nosit školní uniformu nedokáže představit. Přesto se žáci prvního ročníku nad touto problematikou zamysleli a v rámci semináře z anglického jazyka navrhli, jak by uniforma naší školy měla vypadat, aby byla mezi žactvem přijata kladně.  

Z jakých kousků oblečení by se měla uniforma skládat? Budou přípustné nějaké doplňky? Pokud ano, jaké? Bude odlišná varianta pro chlapce a pro děvčata, pro běžné nošení a pro slavnostní okamžiky? Bude se uniforma měnit v závislosti na počasí a ročním období? Jaké budou barvy? Co materiál? Střih? Vzory?

Všechny tyto otázky vzali studenti v potaz a zvážili své priority. A jak některé z jejich návrhů dopadly, můžete posoudit ve fotogalerii.