Religionistika 2018

1.6.2018 | Exkurze | Autor: Petra Vargová, třída E3 | 14×
Korán
Korán

Ve středu 30. května 2018 si naše třída E3 společně se třemi žačkami ze třídy O3 a pedagogickým dohledem PaedDr. Gregora a Mgr. Bártové prohloubila znalosti religionistiky v Brně.

Naše exkurze začala návštěvou funkcionalistické synagogy. Jak jsme se dozvěděli od paní průvodkyně, jedná se o jedinou dochovanou a dosud používanou synagogu v Brně. Zajímavý výklad byl především zaměřený na historii judaismu v Brně a okolí. Během přednášky nás průvodkyně naučila i dvě hebrejská slova a to ken a lo - ano a ne (nyní se v Izraeli „neztratíme“ :D).

Poté jsme se přesunuli do brněnské mešity. Jedná se o první mešitu na území Česka. Na přednášce nás průvodce poučil o svátcích a zvyklostech muslimů a předvedl nám průběh modlitby muslimů. Po výkladu jsme se mohli podívat do dětské a ženské části, která se nachází v druhém patře.

Exkurzi jsme zakončili komentovanou prohlídkou Baziliky Nanebevzetí Panny Marie. Prohlídka byla rozdělena na dvě části. Nejdříve jsme si mohli prohlédnout interiér baziliky, kde nás nejvíce zaujal stříbrný oltář s obrazem Černé Madony, který si přinesli augustiniáni. V druhé části prohlídky jsme navštívili knihovnu.  Tam nám paní průvodkyně v rámci výkladu dala za úkol najít tajné dveře do druhé místnosti knihovny, což naši skupinu zaujalo, a tak jsme se všichni vydali hledat. Po prozkoumání stěn knihovny jsme objevili panty na jedné straně regálu a tajné dveře byly nalezeny.

Exkurze byla zajímavá, poučná a především byla velkým přínosem pro budoucí maturanty z předmětu společenskovědní základ.

Fotogalerie

1.6.2018 | Autor: Petra Vargová, třída E3  | 14×