Prváci v Městské knihovně Blansko

27.9.2019 | Exkurze | Autor: Mgr. Lukáš Vladík |
Tolik písmen... a tolik slov!
Tolik písmen... a tolik slov!

První ročníky se v rámci předmětu český jazyk a literatura seznámily s fungováním knihovny v „domovském“ Blansku.

Studenti mají vždy možnost půjčovat si literaturu z fondu školní knihovny. Městská knihovna Blansko však disponuje daleko většími možnostmi, jejichž prezentace už vydá na celou exkurzi. Na sklonku září jsme se proto vydali na tento průzkum.

Kromě tradičního seznámení se s principy a řády knihovny, její bohatou nabídkou i službami, čekala žáky navíc přednáška na téma informační gramotnosti. V ní se dozvěděli o úskalích pohybu na internetu, jeho ne vždy plné důvěryhodnosti a přiučili se též něco málo, čím mohou znesnadnit případným hackerům krádež svých účtů.

Věřím, že získané informace jim budou prospěšné nejen po dobu jejich studia.