Projekt „čtenářské hodiny“

3.12.2019 | Projekty | Autor: Mgr. Lukáš Vladík |
Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

V hodinách českého jazyka a literatury jsme spustili experiment, jehož cílem má být podpora čtenářské aktivity žáků.

„Vždyť oni dneska vůbec nečtou!“ To je tradičně přijímaná nepravda o čtení knih dnešní mladou generací. Samozřejmě, najdou se mladí i staří, kteří knihu do ruky prostě nevezmou, ať už z časových důvodů či pro nezájem. Ve společnosti je však takové procento lidí malé, jak dokazuje např. i publikace Čteme? Jiřího Trávníčka. I dospívající mládež na školách čte, jen něco jiného, než co čekají učitelé, teoretikové, inspektoři nebo ministři. Čtou jednoduše to, co je jim blízké a co je baví.

Právě v návaznosti na tuto skutečnost se rozhodli vyučující českého jazyka a literatury na OAaSZŠ Blansko - Mgr. Lukáš Vladík a Mgr. Ondřej Bláha, Ph.D. - pro otestování vlastního experimentálního projektu. Ten spočívá v zařazení pravidelných hodin, kdy je celá vyučovací doba věnována čtení knihy. Může být připojen i závěrečný rozbor nebo reflexe, ale postačí i samotné věnování 45 minut jednoduché činnosti - četbě.

U žáků má projekt zatím pozitivní ohlas, je pro ně zpestřením hodin, chvílí odpočinku či dobou, kdy konečně mohou v klidu vypnout a věnovat se své knize. To je také jeden z hlavních cílů projektu - naučit žáky vyhradit si čas klidu a pohody v dnešním hektickém a uspěchaném světě a věnovat se souvisle jedné činnosti. A zda při ní budou číst povinnou maturitní četbu, nebo svůj oblíbený žánr, už je úplně jedno.