Přijímačky 2024

10.4.2024 | Informační sdělení | Autor: Soňa Vojáčková
Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Informace k Jednotné přijímací zkoušce 2024

Vážení rodiče, milí uchazeči, 

už chybí jen poslední krok, který zbývá udělat od postupu ze základky na vytouženou střední školu, a to jsou PŘIJÍMAČKY

Těšíme se z Vašeho zájmu o obory na OA a SZŠ Blansko a posíláme pár informací navíc. 

INFORMACE PRO UCHAZEČE: 

 • Milí uchazeči, budeme na vás čekat. Přijďte k přijímačkám bez obav!
 • Termín přijímaček na obchodku, lyceum nebo zdravku najdeš na pozvánce.  Je to buď pátek 12. dubna nebo pondělí 15. dubna 2024. 
 • Vezmi s sebou pozvánku, povolené pomůcky, kvalitní propisku nebo raději dvě :) Propiska nesmí být gumovací!
 • Dostav se do školy včas – ideálně kolem 8:00 hod., nejpozději však v 8:15 hod. 
 • V budově na Tebe budou čekat naši žáci a učitelé, kteří Ti řeknou, do jaké učebny pokračovat. V přízemí a na učebnách budou viset jmenné seznamy. Přijímačky se budou konat v 1., 3. a 4. patře.  Ve 4. patře budou učebny pro žáky s testy v ukrajinštině a pro žáky s navýšením času. 
 • V 8:30 už musíš sedět ve své učebně – začne administrace.
 • Při testech sedí žáci v lavicích po jednom. Začíná se matematikou, před každým předmětem je 15 minut na administraci, matematika se píše 70 minut, po konci testu je 5 minut na administraci. Mezi matematikou a českým jazykem je přestávka. Poté znovu 15 minut na administraci, 60 minut test z českého jazyka a následně 5 minut na administraci. 
 • O přestávce zůstaň v klidu ve škole, projdi se po budově, posilni se a odpočiň si. Můžeš si koupit teplý nápoj v kávomatu ve 2. patře. 
 • Standartně JPZ končí ve 12:10
 • Až vše skončí, můžeš jít domů.  

INFORMACE PRO RODIČE: 

Vážení rodiče, 

 • nabízíme Vám či doprovodným osobám možnost zůstat během konání JPZ v budově školy. Zajistíme pro Vás učebnu ve 2. patře budovy (místnost 2.21), možnost nápojů a připojení k wi-fi. 
 • Pokud by uchazeč chtěl o přestávce mezi testy odejít ze školy, musí zákonný zástupce v kanceláři školy ráno před konáním JPZ podepsat souhlas s opuštěním budovy.
 • Parkování: škola má vlastní parkoviště na spodní straně budovy. V případě obsazenosti využijte parkovací místa v okolní zástavbě sídliště Písečná.

KDY BUDOU VÝSLEDKY? 

 • Centrum CZVV zpřístupní řediteli školy hodnocení uchazečů
  v jednotné přijímací zkoušce 15. května 2024. 

Co dělat, když se uchazeč nemůže dostavit k JPZ? 

Informujte ředitelství školy! Pokud se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci,
pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním. Náhradní termíny se konají 29. a 30. dubna 2024.

Přijímačky jsou tu! 

Co očekávat od jednotné přijímací zkoušky? - vše potřebné jste si přečetli v dopise s pozvánkou: datum, čas a místo jsou to hlavní.
Přijímačky se skládají ze 2 testů. První je matematika, po přestávce následuje čeština. Z každého testu lze získat maximálně 50 bodů.
Testy zahrnují základní učivo 1. a 2. stupně ZŠ. Z češtiny např. pravopis, skladbu, tvarosloví a z matematiky např. geometrii, převody jednotek, rovnice a slovní úlohy.
Při psaní přijímaček u sebe můžete mít psací potřeby – modře či černě píšící propisovací tužku - ne gumovací pero, u testu z matematiky navíc obyčejnou tužku a rýsovací potřeby - pravítka, kružítko. Kalkulačka povolena není.

Psychická příprava na přijímačky je kromě učení na testy důležitou součástí celkové kondice. Snažte se myslet pozitivně, soustřeďte se na přítomný okamžik a naučte se využívat uklidňující dechová cvičení. Cíleně se soustřeďte na svůj dech, zklidněte tělo i mysl a okysličte mozek. Pak podáte ten nejlepší výkon.

CERMAT - shrnutí informací k JPZ 2024

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/Pruvodce_konani_JPZ_2024_def.pdf

Obchodní akademie a střední zdravotnická škola Blansko
Vám děkuje za přízeň, kterou jste nám vyjádřili odevzdáním přihlášky na některý z našich studijních oborů.
Držíme Vám palce a pevně věříme, že v přijímacím řízení uspějete.

Krásné dny přeje 
Vaše OA a SZŠ Blansko