Přijímačky 2023

21.3.2023 | Informační sdělení | Autor: Soňa Vojáčková |  3
Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Informace k Jednotné přijímací zkoušce 2023

Vážení rodiče, milí uchazeči, 

rozeslali jme Vám pozvánky z JPZ 2023. Sledujte své poštovní i mailové schránky. 

Nejdůležitější je být včas na správném místě. Tak si pečlivě pročtěte veškeré informace.
Vše potřebné najdete i na oficiálním webu
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

V případě jakýchkoli dotazů neváhejte kontaktovat kancelář nebo ředitelství školy telefonicky či mailem. Uděláme vše, abyste tyto náročné dny prožili co nejpříjemněji. 

Těší se na vás tým učitelů a žáků na OA a SZŠ Blansko.

Nezadali jste do Přihlášky k JPZ telefonní číslo a přejete si být s námi v kontaktu a dostat informační SMS?
Vyplňte tento formulář a my vás zařadíme do našich kontaktů.   
https://1url.cz/@SMSzOASZS

Jednotné přijímačky na SŠ (JPZ)

Uchazeči podali přihlášku na dvě školy (nebo na dva obory vzdělání v rámci jedné školy),
přičemž mohou konat přijímačky na každé z těchto škol.
Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek každého testu z prvního či druhého termínu příslušného testu. 

Co dělat, když se uchazeč nemůže dostavit k JPZ? 

Informujte ředitelství školy! Pokud se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci,
pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním. Náhradní termíny se konají v květnu. 

Přijímačky jsou tu! 

Co očekávat od jednotné přijímací zkoušky? - vše potřebné jste si přečetli v dopise s pozvánkou: datum, čas a místo jsou to hlavní.
Přijímačky se skládají ze 2 testů. První je matematika, po přestávce následuje čeština. Z každého testu lze získat maximálně 50 bodů.
Testy zahrnují základní učivo 1. a 2. stupně ZŠ. Z češtiny např. pravopis, skladbu, tvarosloví a z matematiky např. geometrii, převody jednotek, rovnice a slovní úlohy.
Při psaní přijímaček u sebe můžete mít psací potřeby – modře či černě píšící propisovací tužku - ne gumovací pero, u testu z matematiky navíc obyčejnou tužku a rýsovací potřeby - pravítka, kružítko. Kalkulačka povolena není.

Psychická příprava na přijímačky je kromě učení na testy důležitou součástí celkové kondice. Snažte se myslet pozitivně, soustřeďte se na přítomný okamžik a naučte se využívat uklidňující dechová cvičení. Cíleně se soustřeďte na svůj dech, zklidněte tělo i mysl a okysličte mozek. Pak podáte ten nejlepší výkon.

Výsledky přijímacích zkoušek pro rok 2023 

Výsledky JPZ budou k dispozici na  na začátku května. CERMAT zpřístupní výsledky testů ředitelům středních škol 28. dubna 2023. Škola musí ještě zpracovat celkové hodnocení, tzn. spočítat body za testy a body za známky na vysvědčeních ze základní školy. Kompletní seznam přijatých uchazečů se zveřejní nejpozději do 2 pracovních dnů od zpřístupnění výsledků CERMATem. Výsledky najdete také na našem webu. Uchazeč se v seznamu najde podle evidenčního čísla, které obdržel v pozvánce. 

Vyhlášení výsledků probíhá takto:

  • u přijatých uchazečů škola vydává seznam přijatých uchazečů
  • u nepřijatých uchazečů škola zasílá poštou písemné rozhodnutí

Dostali jste se na první pokus? - Blahopřejeme! Budeme Vám velmi vděčni, když nám svůj zájem o studium dáte vědět bez prodlení. Je možné, že chcete jít na jinou školu a na uvolněné místo čekají další zájemci "pod čarou".
Nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí je nutné, abyste do školy odevzdali ZÁPISOVÝ LÍSTEK (ten Vám vydala Vaše ZŠ nejpozději do 15. března 2023), kterým potvrzuje svůj zájem o školu. Musí se tak učinit do 10 pracovních dnů, jinak bude jeho místo uvolněno žákům, kteří podali odvolání.  

Nevyšlo to a uchazeč je "pod čarou"? - Nezoufejte a ozvěte se nám! Vaši záležitost projednáme a vše se ukáže v lepším světle.
Nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o nepřijetí je možné, aby žák podal ODVOLÁNÍ.
Doporučujeme Vám přijít k nám do školy, vyzvednout si zde rozhodnutí o nepřijetí osobně a ihned zde podat odvolání. Není nutné čekat na doručení rozhodnutí o nepřijetí poštou. Rádi Vám s tím v kanceláři školy pomůžeme - máme pro Vás připravený formulář a Vaše odvolání vyřídíme na počkání. 

V první řadě nezoufejte a buďte v klidu, všechno dobře dopadne. Jelikož žáci podávali dvě přihlášky, po vyhlášení výsledků je spousta deváťáků, kteří „drží místo“ na dvou školách a spousta těch, na které v důsledku toho místo nezbylo. To vše se podáním zápisových lístků srovná a místa se objeví. 

Buďte s námi v kontaktu a veškeré starosti i radosti s námi sdílejte. Jsme na Vaší straně a pomůžeme Vám se na naši školu dostat. 

https://www.to-das.cz/co-delat-po-vyhlaseni-vysledku-prijimacich-zkousek/


TERMÍNY PŘIJÍMAČEK 2023Přílohy

Co dělat když

Dokument PDF, 575 KB

JPZ 2023

Dokument PDF, 163 KB

Rozpis JPZ 2023

Obrázek JPG, 287 KB